Τρίτη, 31 Μαΐου 2011

Πρόγραμμα επιστροφής σχολικών βιβλίων

Κίνητρα δίνει το υπ. Παιδείας στα σχολεία ώστε να επιστρέψουν όσο το δυνατόν περισσότερο βιβλία στο τέλος της σχολικής χρονιάς. «Η δράση αποτελεί πανελλήνια προσπάθεια με στόχο την ανάπτυξη στάσης σεβασμού για το δημόσιο αγαθό, αλλά και για την περιβαλλοντική, χρηστική και συναισθηματική αξία του βιβλίου», αναφέρει η εγκύκλιος της υπουργού Αννας Διαμαντοπούλου. Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέπεται και η εξοικονόμηση κονδυλίων για αγορά χαρτιού. Οπως είπε χθες στην «Κ» ο γ. γ. του υπ. Παιδείας κ. Β. Κουλαϊδής, μοιράζονται περίπου 45 εκατ. βιβλία, τα οποία κοστίζουν 70 με 80 εκατ. ευρώ. Από τα βιβλία που θα επιστραφούν, όσα είναι σε καλή κατάσταση θα μοιραστούν σε νέους μαθητές και τα υπόλοιπα για ανακύκλωση. Τα σχολεία με τον μεγαλύτερο αριθμό επιστροφών θα βραβευθούν με παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης, θα βραβευθεί το σχολείο με την καλύτερη αφίσα προώθησης του προγράμματος.

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με απόφαση της υφυπουργού Παιδείας κ. Εύης Χριστοφιλοπούλου, από το 2011 - 2012 στα 800 δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών θα προστεθούν 161 σχολεία. Περιλαμβάνονται και όσα 12θέσια δημοτικά προέκυψαν από τις συνενώσεις και πληρούσαν τις προϋποθέσεις, ενώ επικαιροποιήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα των 961 δημοτικών.

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου

Επιχορήγηση ασφαλιστικών εισφορών, για την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων

Με Απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού ξεκινά στις 31-5-2011 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο «Πρόγραμμα για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου έτους 2011 με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια ή μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία».
Η ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα θα οριστεί με νεότερη Απόφαση του Διοικητή.
Σκοπός του προγράμματος είναι η επαναπρόσληψη ή πρόσληψη 70.000 ανέργων σε εποχικής και συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακά καταλύματα κύρια και μη, τουριστικά γραφεία και τουριστικά λεωφορεία, με την επιχορήγηση μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.
Η μέγιστη δαπάνη του προγράμματος θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 95.000.000 ευρώ.
Το κόστος υλοποίησης θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. και θα αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου λογαριασμό του ΙΚΑ/ ETAM - ΟΑΕΔ.
Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις μπορούν να επιχορηγηθούν μέχρι τρεις (3) μήνες, από 1-4-2011 έως 31-10-2011 εξαιρουμένου του διαστήματος από 1-6-2011 έως 31-8-2011.
Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής για το μήνα Απρίλιο πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν αίτηση και για τον μήνα Μάιο και να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30-4-2010 και στις 31-5-2010, για το μήνα Μάιο πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 31-5-2010, για το μήνα Σεπτέμβριο πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εποχικού προσωπικού που απασχολούσαν στις 30-9-2010 και στις 31-5-2011 και για το μήνα Οκτώβριο πρέπει να έχουν τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό προσωπικού που απασχολούσαν στις 31-5-2011 και 31-10-2010.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται και νέες επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους, για το χρονικό διάστημα από 1-4-2011 έως 31-10-2011 εξαιρουμένου του διαστήματος από 1-6-2011 έως 31-8-2011.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Ξενοδοχεία κλασικού τύπου. Ξενοδοχεία τύπου ΜΟΤΕΛ. Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων. Ξενοδοχεία κλασικού τύπου και επιπλωμένων διαμερισμάτων. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις με ή χωρίς οικίσκους (ΚΑΜΠΙΝΓΚ).
Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα: Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης με ή χωρίς οικίσκους. Τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις ή κατοικίες. Ενοικιαζόμενα δωμάτια σε συγκρότημα μέχρι 10 δωματίων. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα.
Τουριστικά γραφεία και Τουριστικά λεωφορεία.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι εποχικά άνεργοι οι οποίοι επαναπροσλαμβάνονται από τις δικαιούχους επιχειρήσεις και οι άνεργοι οι οποίοι προσλαμβάνονται από τις δικαιούχους επιχειρήσεις, για να καλύψουν, ενδεχομένως κενές (λόγω της μη ύπαρξης εποχικών ανέργων) ή επιπλέον εποχικές θέσεις.
Ύστερα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της τουριστικής επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο
Επιπλέον οι αναφερόμενες δικαιούχοι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα:
Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά η δικαιούχος επιχείρηση, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας ταυτόχρονα με την παραλαβή των ανωτέρω θα προβαίνει στην έκδοση της εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στις ασφαλιστικές εισφορές εκείνων που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων, στις περιπτώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.
Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές των εργαζομένων/ επιχορηγουμένων από τις δικαιούχους επιχειρήσεις που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του 30πλάσιου του κατώτατου βασικού ημερομισθίου, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.
Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται στο 100% επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για κάθε μήνα και έως τρεις (3) μήνες συνολικά και αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ/ΕΤΑΜ - ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα (όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.


Γάμος αλα ελληνικά στο..λιμενικό ταμείο Μεσσηνίας

Φαίνεται ότι η οικονομική κρίση , ώθησε τα μέλη του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας, να εκμεταλλευτούν με έναν καινούργιο τρόπο τις μαρίνες που διαχειρίζονται, προκειμένου να αποκομίσουν επιπλέον οφέλη .Στην προκειμένη περίπτωση, παραχωρήθηκε κατόπιν αιτήματος και οικονομικών απαιτήσεων φανταζόμαστε, από πλευράς του Λιμενικού Ταμείου, ο χώρος της μαρίνας Πύλου, για ......γαμήλια δεξίωση!
Ίσως αυτό αποδειχθεί επικερδές και για το Λιμενικό ταμείο μεν, αλλά και για τα μελλοντικά ζευγάρια, που μέχρι τώρα δεν είχαν τέτοια δυνατότητα και διέθεταν ολόκληρες περιουσίες για το γαμήλιο γλέντι τους , που το έκαναν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος , που φορολογούνται κιόλας με τόση σκληρότητα !
Βέβαια αυτό δεν προβλημάτισε ως φαίνεται ούτε τον υφυπουργό κ.Κουσελά που είναι και υπεύθυνος για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ούτε τους βουλευτές της Μεσσηνίας, ούτε τον Περιφερειάρχη , ούτε τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας ,που παραβρέθηκαν στο γάμο του πολιτευτή του ΠΑΣΟΚ κ.Φιλιππόπουλου !
Μπράβο παιδιά, καλά κάνετε και με την παρουσία σας , κάνετε την αρχή στηρίζοντας τέτοιες οικονομικές λύσεις , ανοίγοντας τις πύλες διάπλατα και στο φτωχό κόσμο να κάνει σε δημόσιους χώρους τις κοινωνικές του εκδηλώσεις ,δηλ. γάμους, βαφτίσια, γενέθλια κλπ. και να γλυτώνει χρήματα από φόρους!


Σαφάρι ελέγχων για «Μαύρη εργασία » στην Μεσσηνία

ΣAΦAPI» ελέγχων σε όλη τη χώρα ξεκινά το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από την 1η Ιουνίου με στόχο την αύξηση εσόδων περίπου κατά 500 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους από τον περιορισμό της αδήλωτης εργασίας από το 25% που είναι τώρα στο 20%. Σύμφωνα με την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκα Κατσέλη, είναι πρωταρχικός στόχος του υπουργείου η είσπραξη 1,3 δισ. ευρώ έως το 2015 από τον περιορισμό των ανασφάλιστων εργαζόμενων και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο ειδικός γραμματέας του ΣΕΠΕ Μιχάλης Χάλαρης έχει θέσει ως στόχο να διενεργηθούν 27.000 έλεγχοι έως το τέλος του έτους, ενώ πέρσι ήταν 15.000......
Στη «μάχη» πολλαπλασιασμού των εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, πέρα από τους 340 τεχνικούς υγειονομικούς επιθεωρητές του ΣΕΠΕ, θα ριχθούν 180 υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας του Yπουργείου Εργασίας, οι οποίοι θα συμβάλουν στο έργο του Σώματος διενεργώντας 3.000 ελέγχους. Παράλληλα, 8 ειδικοί επιθεωρητές από την Αθήνα θα πραγματοποιούν 3ήμερες επισκέψεις σε τουριστικούς προορισμούς με στόχο τον έλεγχο της νομοθεσίας κυρίως σε εποχικές επιχειρήσεις.
Οι εργασίες που θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα είναι οι εξής:
• διανομές κατοίκων,
• νυχτερινή διασκέδαση σε μπαρ και καφετέριες,
• καθαριότητα,
• κατασκευές,
• τομέας εστίασης,
• ταχυμεταφορές,
• security.


Νοσοκομείο Καλαμάτας για τον ΟΚΑΝΑ

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΚΑΝΑ, τα νοσοκομεία Καλαμάτας, Μυτιλήνης και Κομοτηνής θα προσφέρουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο φαρμακευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους χρήστες τοξικών ουσιών. Η ανταπόκριση των συγκεκριμένων νοσοκομείων ήταν άμεση στη σχετική πρόταση του ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Μονάδων, ενώ συνεκτιμήθηκε η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των χρηστών. Κάθε Μονάδα θα εξυπηρετεί έως 150 χρήστες.


Διακοπές και εργασία για 40 νέους στα ΕΛΤΑ !!

Την ευκαιρία σε νέους και νέες να συνδυάσουν διακοπές και εργασία για ακόμα ένα καλοκαίρι προσφέρει η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ) σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛ.ΤΑ.).
Μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΓΓΝΓ, η οποία θα αφορά την απασχόληση συνολικά 40 νέων, από 18-28 ετών, σε ταχυδρομεία που βρίσκονται σε 20 τουριστικές περιοχές της χώρας.
Οι μισοί από τους επιλεγέντες θα εργαστούν τον μήνα Ιούλιο και οι υπόλοιποι τον Αύγουστο, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες που έχουν οι νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Οι υποψήφιοι για τις θέσεις δεν πρέπει να εργάζονται ούτε ως μισθωτοί ούτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, και να έχουν απολυτήριο Λυκείου. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν σε καλό επίπεδο (Β2) μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα (κυρίως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά).
Τα ΕΛ.ΤΑ. και η ΓΓΝΓ θα καλύψουν τις δαπάνες μετακίνησης των 40 νέων, οι οποίοι θα πρέπει να διαμένουν υποχρεωτικά σε διαφορετικό τόπο από την τουριστική περιοχή απασχόλησής τους, καθώς και ένα σημαντικό μέρος (37 ευρώ) ημερησίως των δαπανών διαμονής και διατροφής τους.
Αιτήσεις
Οι αιτήσεις των υποψηφίων για τις θέσεις θα αρχίσουν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά άμεσα και η ΓΓΝΓ θα τοποθετήσει τους δικαιούχους ανάλογα με την προτίμησή τους, μετά τη διεξαγωγή δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης.

Αποδοκίμασαν τον Πρωθυπουργό στα Καλάβρυτα

Την έντονη αποδοκιμασία του κόσμου δέχτηκε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, παρουσία του Καναδού ομολόγου του και του μισού υπουργικού συμβουλίου. Η αρχή έγινε στην…
Αγία Λαύρα όπου ηλικιωμένοι από οργανωμένη εκδρομή ΚΑΠΗ του φώναξαν «Γιωργάκη τα ξεπούλησες όλα», «μας πήρες τη σύνταξη», «πούλησες την Ελλάδα».

Καθώς έμπαινε στο Μουσείο Ολοκαυτώματος ο Γιώργος Παπανδρέου, μέλη του «Πατριωτικού Μετώπου» με επικεφαλής τον πρόεδρο τους, ο οποίος θυμίζουμε ότι είχε πετάξει το παπούτσι του στον πρωθυπουργό κατά τη διάρκεια της Δ.Ε.Θ., τον αποδοκίμασαν λέγοντας ότι είναι ανεπιθύμητος στα Καλάβρυτα, αφού ξεπούλησε τη χώρα στις τράπεζες.

Η παρουσία της φρουράς του πρωθυπουργού ήταν έντονη, ενώ αστυνομικοί προπάθησαν να εμποδίσουν το πλήθος να πλησιάσει τον Γιώργο Παπανδρέου. Απλοί άνθρωποι αποδοκίμασαν ακόμα και τους παρευρισκόμενους βουλευτές, όπως τον κ. Δρούτσα και τον κ. Πεταλωτή.

Εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Καλαβρύτων, το οποίο γίνεται Κέντρο Υγείας, είχαν αναρτήσει πανό και μαύρες σημαίες έξω απ’ το κτίριο του Νοσοκομείου. Παράλληλα, στην πλατεία των Καλαβρύτων περίπου 60 άνθρωποι είχαν μαζευτεί για να διαμαρτυρηθούν στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής κινητοποίησης που γίνεται σήμερα.

Οι αποδοκιμασίες κατά του πρωθυπουργού της χώρας πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επίσκεψης του Γ. Παπανδρέου και του καναδού πρωθυπουργού, Στήβεν Χαρπερ, στα Καλάβρυτα με σκοπό την αναθέρμανση των εμπορικών και πολιτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σχεδόν ομόφωνα εγκρίθηκε η εισήγηση του Περιφερειά​ρχη Πελοποννήσ​ου κ. Πέτρου Τατούλη για το αεροδρόμιο της Τρίπολης

Με αυξημένη πλειοψηφία εκκρίθηκε η εισήγηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη για τη μετατροπή του πολεμικού αεροδρομίου της Τρίπολης σε μεικτό, εμπορευματικό και επιβατικό χαμηλού κόστους με αυτοχρηματοδότηση. Την εισήγηση υπερψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μείζονος μειοψηφίας.
Η δημιουργία του αεροδρομίου της Τρίπολης κρίνεται απαραίτητη για τον τουριστικό προσανατολισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου σημείωσε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου στην εισηγητή του τοποθέτηση, υπογραμμίζοντας συγχρόνως ότι αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία αναπτυξιακού χαρακτήρα για το τουριστικό και αγροτικό προϊόν ολόκληρης της Πελοποννήσου.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της χώρας στο Ναύπλιο ετέθη το ζήτημα και οι διαβεβαιώσεις οι οποίες δόθηκαν είναι προς την κατεύθυνση της τελικής απόφασης σε σύντομο χρονικό διάστημα από το αρμόδιο Υπουργείο για τη δημιουργία πολιτικού αεροδρομίου στην Τρίπολη.
Ο κ. Τατούλης επεσήμανε στο περιφερειακό συμβούλιο ότι και ως Υφυπουργός είχε εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση μετά από εντολή του τότε πρωθυπουργού, δυστυχώς όμως τότε οι συνθήκες δεν ευνοούσαν μια τέτοια εξέλιξη.
Η πρόταση που κατατίθεται τώρα ανέφερε ο κ. Τατούλης, αφορά τη δημιουργία μεικτού αεροδρομίου, στρατιωτικού, επιβατικού και εμπορευματικού, το οποίο θα δέχεται low cost πτήσεις, αλλά και charter. Για το σκοπό αυτό θα προκηρυχτεί από το αρμόδιο υπουργείο ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός και θα υιοθετηθεί το μοντέλο της αυτοχρηματοδότησης. Το περιφερειακό συμβούλιο οφείλει να τοποθετηθεί θετικά για αυτό το σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο της Περιφέρειας σημείωσε ο Περιφερειάρχης.
Σχετικά με το αεροδρόμιο της Καλαμάτας ο κ. Τατούλης υπογράμμισε με έμφαση ότι δεν πρόκειται να θιγεί και ότι η λειτουργία του αεροδρομίου στην Τρίπολη δεν θα έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα, αλλά συμπληρωματικό. Άλλωστε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο του 2003 προβλέπει την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και με αυτό του 2008 επιβεβαιώνεται η πρόθεση αυτή σημείωσε ο Περιφερειάρχης.
Ο κ. Τατούλης επέστησε την προσοχή σε όσους δημιουργούν φοβίες στους πολίτες και σημείωσε ότι οι όποιες μικρονοητικές λογικές λειτουργούν προς όφελος του λαϊκισμού ορισμένων ομάδων.
Ο κ. Τατούλης, αφού δήλωσε τη χαρά του για τη συναίνεση που επέδειξαν όλες οι παρατάξεις, επεσήμανε ότι το επόμενο βήμα της Περιφέρειας είναι η παρουσίαση σχεδίου δράσης για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας και της ανάπτυξης του τομέα της κρουαζιέρας, ιδιαίτερα σημαντικού πόλου τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Το επόμενο χρονικό διάστημα, μάλιστα, θα πραγματοποιηθεί περιοδεία με τον αρμόδιο υφυπουργό κ. Νικητιάδη για τη μελέτη των σχετικών υποδομών για τις κρουαζιέρες.
Στη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Γερουλάνο, και τη γενική γραμματέα του υπουργείου κα Μενδώνη, αποφασίστηκε η υλοποίηση ολόκληρου του προγράμματός μας με υπερχρηματοδότηση 120 % ανέφερε στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου σημειώνοντας ότι ο τρόπος λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποτελεί μεγάλο βαρίδι στις προσπάθειες της Αιρετής Περιφέρειας, η οποία με μεθοδικότητα και πολύ προσπάθεια έχει εξασφαλίσει τριπλάσιο αριθμό οδικών υποδομών. Στόχο μας αποτελεί η δημιουργία ενός τοπικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jessica υπογράμμισε ο κ. Τατούλης και καταλήγοντας ανέφερε ότι ήδη η Περιφέρεια είναι έτοιμη από 1η Ιουλίου που θα πάρει το ΕΣΠΑ να κινηθεί με διαδικασίες fast track πάνω σε όλα τα προβλεπόμενα ζητήματα.
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, αφού χαρακτήρισε ως άστοχες τις παρεμβάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας πρόσφατα, τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου βάζει γερές πλάτες για να βγει η χώρα από την κρίση. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου επεσήμανε για άλλη μια φορά ότι μετά από ενέργειες που έχουν γίνει, υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου, της Πολεμικής Αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τη δημιουργία μεικτού αεροδρομίου στην Τρίπολη. Το γεγονός αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μόχλευσης για την αγροτική και τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εξέταση της επιτευχθείσης προόδου όσον αφορά την απορρόφηση του Ε.Σ.Π.Α., την διαχείριση στερεών αποβλήτων και το πρόγραμμα αστικών αναπλάσεων στην Δυτική Ελλάδα ήταν το θέμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Εκτός του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Τάσου Αποστολόπουλου, παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, ο εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Νίκος Χρυσάνθου, ο αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος της Ομάδας Εργασίας για τα Διαρθρωτικά Ταμεία κ. Αλέξανδρος Ζαχάρωφ, η νομική σύμβουλος του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Μίνα Φίλιππα, ο προϊστάμενος της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Μιχάλης Τζωρτζής και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι κ. κ. Αποστολόπουλος και Κατσιφάρας έθεσαν το περίγραμμα των δράσεων που έχουν αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς που καθόριζε η ατζέντα της σύσκεψης, ενώ δεν παρέλειψαν να τονίσουν την καλή συνεργασία που υφίσταται μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αιρετής Περιφέρειας.

Πιο συγκεκριμένα, για το θέμα του Ε.Σ.Π.Α. επισημάνθηκε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πέτυχε σχεδόν όλους τους στόχους, γεγονός που ο κ. Αποστολόπουλος απέδωσε στην ενεργητικότητα που επιδείχθηκε κατά το τελευταίο έτος και στην διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος συνεργασίας στην περιοχή. Ο κ. Κατσιφάρας υπογράμμισε πως το Ε.Σ.Π.Α. είναι το μόνο σοβαρό χρηματοδοτικό εργαλείο που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να το αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Υποστήριξε ότι έχει γίνει καλή προεργασία στην κατεύθυνση της αφύπνισης των φορέων και της ανάδειξης της ευθύνης όλων των πλευρών. Μέσω της Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Περιφέρειας και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στόχος είναι να προχωρήσει η διαβούλευση με την κοινωνία και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ένταξης έργων και απορρόφησης πόρων.

Η προτεραιότητα των περιβαλλοντικών δράσεων και η πεποίθηση ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων ήταν από τα βασικά συμπεράσματα της σύσκεψης. Στοίχημα των καιρών είναι η υλοποίηση βιώσιμων έργων που να πληρούν τους κανόνες της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, προαπαιτούμενο των οποίων είναι η εδραίωση δομών που να κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. Αναφερόμενος στην παρούσα κατάσταση στην Δυτική Ελλάδα, ο κ. Αποστολόπουλος εξέφρασε την πίστη του ότι υπό προϋποθέσεις μπορεί να γίνει περιοχή-πρότυπο για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Αναφέρθηκε στην ωριμότητα της κατασκευής εργοστασίων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στου Φλόκα της Πάτρας και στο Στράτο Αιτωλοακαρνανίας, όπως επίσης και στην επίλυση της εμπλοκής με τη χωροθέτηση αντίστοιχης μονάδας στην Τριανταφυλλιά Ηλείας. Τόνισε δε ότι ευελπιστεί πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Μνεία έγινε και στο ζήτημα των προγραμμάτων αστικής ανάπλασης, όπου τονίστηκε η ανάγκη να ενταθούν οι προσπάθειες και να αξιοποιηθούν επιτυχημένα παραδείγματα του παρελθόντος. Όπως επισήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, η σημασία τέτοιων προγραμμάτων, όπως το JESSICA, έγκειται στη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων και, όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, πιθανόν εκεί να εντοπίζονται οι αναπτυξιακές προοπτικές του μέλλοντος. Επίσης έθεσε προς εξέταση την δυνατότητα προώθησης δράσεων αστικής ανάπλασης και σε μικρότερους δήμους με στόχο την οικοδόμηση οικονομιών κλίμακας, αφού εξευρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα και καταρτιστούν συνεκτικά σχέδια.

Σήμερα, Τρίτη 31 Μαΐου, ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Τάσος Αποστολόπουλος θα δεχτεί τους εκπροσώπους στην Τρίπολη, προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του Ε.Σ.Π.Α. για την Πελοπόννησο.

Oλοκληρώθηκε η δράση «KAΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

Την Παρασκευή 27 Μαΐου ολοκληρώθηκε η δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο». «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε για 12η συνεχή χρονιά στη δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» η οποία διοργανώνεται από την ιταλική Περιβαλλοντική Οργάνωση "Legambiente". Σε αυτή λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο διάφοροι φορείς από ολόκληρη τη Μεσόγειο (σχολεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ξενοδοχεία κ.ά.) αναλαμβάνοντας να καθαρίσουν κάποια ακτή, πάρκο, άλσος ενώ ταυτόχρονα γίνεται μάθημα περιβαλλοντικής αγωγής στα παιδιά.

Η δράση στόχευε στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των παιδιών στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα τα παιδιά θα είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις του Οργανισμού και να συμμετάσχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα το περιβάλλον.

Στόχος φέτος ήταν να πραγματοποιηθεί για 2η φορά ταυτόχρονος καθαρισμός σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας από «Το Χαμόγελο του παιδιού» της Κορίνθου, της Τρίπολης, και της Κυλλήνης. Δυστυχώς όμως η ισχυρή βροχόπτωση στην περιοχή του Άστρους Κυνουρίας μας ανάγκασε να ακυρώσουμε τη δράση. Το ίδιο συνέβη και στη Κόρινθο όμως μια και η ομάδα μας είχε ήδη μεταβεί στην περιοχή, αποφασίσαμε να μεταφέρουμε .... τη δράση μέσα στα σχολεία!


Έτσι λοιπόν είχαμε τη χαρά να ενημερώσουμε τους μαθητές του 3ου και του 10ου Δημοτικού σχολείου Κορίνθου για τις δράσεις και τις ανάγκες μας. Τα παιδιά είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από κοντά τη νέα μας κινητή μονάδα , να ενημερωθούν για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και να παίξουν δημιουργικά παιχνίδια με τους εκπροσώπους από το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
Στην Κυλλήνη η δράση εξελίχθηκε κανονικά με τη συμμετοχή μαθητών από τα σχολεία Κάτω Παναγιάς και Κυλλήνης. Ξεκινήσαμε με κυνήγι κρυμμένου θησαυρού και καθάρισμα της παραλίας, ενώ ακολούθησε Face Πainting με θέμα την θάλασσα. Τέλος ζωγραφίσαμε σε ένα μεγάλο χαρτί τη δική μας καθαρή παραλία.
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές που έδωσαν δυναμικά και πάλι το παρόν αλλά και τους τοπικούς φορείς και εταιρείες που μας υποστήριξαν ακόμα μια φορά .
Ευχαριστούμε θερμά
Τον Δήμο Κορινθίας & τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Tη Δ/νση ΠΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορίνθου
Το Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης
Το Λιμεναρχείο Κυλλήνης
Το Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης
Το Πυροσβεστικό Σώμα Λεχαινών
Το Αστυνομικό Τμήμα Λεχαινών
Ναυτικός- Αθλητικός Όμιλος Κυλλήνης
Το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών
Την εταιρεία Danone
Το «Λιμανάκι του Τσαμπά»
Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κάτω Παναγιάς
Τα σχολεία:
Ενιαίο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Παναγιάς- Κυλλήνης
Νηπιαγωγείο Κυλλήνης -Κάτω Παναγιάς
3o Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου
10o Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Συνέντευξη Τύπου για την Δράση που θα πραγματοποιηθεί για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης την Τρίτη 31 Μαΐου, στις 14.30, στα γραφεία της Περιφέρειας στην Τρίπολη, με θέμα την δράση που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου την Κυριακή 5 Ιουνίου 2011, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, που διέπραττε ληστείες και κλοπές

Συνελήφθησαν έξι (6) ημεδαποί - μέλη της ομάδας,

Συνελήφθησαν τις πρωινές ώρες της 27 Μαίου 2011, στην Τρίπολη, από
Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Τρίπολης, έξι (6) ημεδαποί, ηλικίας
από 22 έως 26 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για
σύσταση εγκληματικής ομάδας, με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε οπό την έρευνα, οι συλληφθέντες, σε χρόνο που
δεν έχει προσδιορισθεί επακριβώς, αλλά τουλάχιστον προ επταμήνου,
συγκρότησαν μαζί και με άλλα άτομο, τα οποία δεν έχουν εντοπιστεί, ομάδα
με διαρκή και δομημένη δράση, δρώντας με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση,
επιδιώκοντας την κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια διάπραξη ληστειών και
κλοπών σε βάρος πολιτών, καταστημάτων και επιχειρήσεων στην Τρίπολη και
στην ευρύτερη περιοχή.
Από την αστυνομική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί, μέχρι τώρα, οι ακόλουθες
περιπτώσεις;

• Τις νυχτερινές ώρες της 11/12-4-2011 αφαίρεσαν από επιχείρηση, Φ.Ι.Χ,
αυτοκίνητο, με το οποίο στη συνέχεια μετέβησαν σε λατομείο αδρανών
υλικών, από το οποίο αφαίρεσαν ποσότητα πετρελαίου κίνησης. Στη
συνέχεια μετέβησαν στον εργοταξιακό χώρο του ΑΗΣ/ΔΕΗ Μεγαλόπολης,
όπου με την απειλή όπλων απέσπασαν από τους εκεί φύλακες ένα (1)
Ι.ΧΦ. υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Από εκεί με το αφαιρεθέν Φ.Ι.Χ.
αυτοκίνητο της Δ.Ε.Η. μετέβησαν στο εργοστάσιο κεραμοποιίας, όπου
αφού ακινητοποίησαν εργαζόμενο υπάλληλο, απέσπασαν το
χρηματοκιβώτιο, που περιείχε ικανό χρηματικό ποσό.

• Το χρονικό διάστημα από 27/11-29/11-2010 αφαίρεσαν οπό υπερήλικη
μεγάλο χρηματικό ποσό. αφού διέρρηξαν την οικία της.

• Τις νυκτερινές ώρες της 18-3-2011 αφού διέρρηξαν τρία (3) καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος, απέσπασαν ικανό χρηματικό ποσό και

• Τις νυχτερινές ώρες της 9-4-2011 αφού διέρρηξαν τα γραφεία επιχείρησης,
αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

Εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες περιπτώσεις κλοπών και ληστειών,

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν
στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κών Τρίπολης.

«Οικονομική Κρίση και Επιχειρηματικότητα»

Ημερίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας, μέλος του Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο της καμπάνιας «Η κρίση θέλει κρίση» και των προσπαθειών για την ενημέρωση των μελών του, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα:
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2011 στις 7.30 το απόγευμα
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητήριου Αρκαδίας.

Κύριοι εισηγητές της ημερίδας θα είναι:
• Ο Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) κ. Θεόδωρος Λιανός, με θέμα «Οικονομική κρίση και το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδας- Μνημόνιο ΙΙ »
• Ο πρώην Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης κ. Τάσος Σούντρης, με θέμα «Οι μικρές επιχειρήσεις στην κρίση»

Λήγει Την Τρίτη 7 Ιουνίου Η Προθεσμία Για Το Πρόγραμμα Νέων Ελευθ.Επαγγελματιών

Μέχρι την Τρίτη 07-06-2011 οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Νέων Επιστημόνων έτους 2009 του Ο.Α.Ε.Δ.
Λήγει την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Νέων Επιστημόνων έτους 2009 για τον Άξονα Προτεραιότητας 7 ο οποίος περιλαμβάνει οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης (Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο) και τον Άξονα Προτεραιότητας 8 ο οποίος περιλαμβάνει (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία) .
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr στις «Νέες Δράσεις – Προγράμματα», Πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Νέοι Επιστήμονες Έτους 2009.

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ στα πλαίσια των αγώνων ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΑ, διοργανώνει τον ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΕΙΟ δρόμο θυσίας απο Πολιανή στο Δημοτικό Στάδιο, το Σάββατο 4 Ιουνίου 2011 στις 3.30 το μεσημέρι.
Πληροφορίες για συμετοχές στα γραφεία του Αθλητικού Φορέα και στο τηλέφωνο 2721020257

απο τον Αθλητικό Φορέα

Ανοίγει το Νοσοκομείο Καλαμάτας για τους Τοξικομανείς

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΟΚΑΝΑ, τα νοσοκομεία Καλαμάτας, Μυτιλήνης και Κομοτηνής θα προσφέρουν από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο φαρμακευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στους χρήστες τοξικών ουσιών. Η ανταπόκριση των συγκεκριμένων νοσοκομείων ήταν άμεση στη σχετική πρόταση του ΟΚΑΝΑ για τη λειτουργία Μονάδων, ενώ συνεκτιμήθηκε η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των χρηστών. Κάθε Μονάδα θα εξυπηρετεί έως 150 χρήστες.

Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

Προτεραιότητα το αεροδρόμιο Καλαμάτας για τη Περιφέρεια

ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ ο λόγος του περιφερειάρχη Πελοπόννήσου για τις προτεραιότητες σε έργα αλλά και σε υποδομές. Πριν λίγο σε δηλώσεις του κατά την διάρκεια της σύσκεψης με τους Δημάρχους στην Καλαμάτα, ο περιφερειάρχης Π. Τατούλης ανέφερε για το θέμα του Αεροδρόμιου όταν ρωτήθηκε, δηλώνοντας κατηγορηματικά ότι, πρώτα θα αναβαθμιστεί το Αεροδρόμιο Καλαμάτας, αυτό είπε ανέφερε και στον πρωθυπουργό και μετά θα συζητηθούν όλα τα σχέδια που έχουν σκεφτεί για το Αεροδρόμιο της Τρίπολης. Αν μη τι άλλο είναι μια σοβαρή εξέλιξη..Αξίζει να τονίσουμε ότι η πειροχή μας λόγω της ΠΟΤΑ αποτελεί ένα μεγάλο κέντρο και κόμβο μεταφορών με πολλές προοπτικές για το απώτερο μέλλον...


«Φάμπρικα» επιστροφής Φ.Π.Α. με το ελαιόλαδο!

ΜΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΟΥ ΣΟΚΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΝΩ Η ΕΝΩΣΗ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ…
«Φάμπρικα» επιστροφής Φ.Π.Α. με το ελαιόλαδο!
● ΕΧΕΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ;
● ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΣ;
ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ιστορία έρχεται στο φως που έχει να κάνει με «φάμπρικα» επιστροφής ΦΠΑ, μέσω πωλήσεων ελαιολάδου από ελαιοτριβεία στην ΕΑΣ σε ονόματα παραγωγών, χρήζει εξονυχιστικού ελέγχου.
Συγκεκριμένα υπάρχουν καταγγελίες ότι μέλος του Δ.Σ. της ΕΑΣ ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου «πέρασε» ποσότητες ελαιολάδου σε ονόματα παραγωγών με στόχο την είσπραξη επιστροφής ΦΠΑ.
● Ρωτάμε ευθέως τον πρόεδρο της ΕΑΣ Βασίλη Κοζομπόλη έχει σχέση με αυτό το κύκλωμα;
● Συνέπραξε ο ίδιος ή εν αγνοία του έχει γίνει συναλλαγή στο όνομά του και έχει εισπραχθεί επιστροφή ΦΠΑ;
Παράλληλα συνεταιρισμός-σφραγίδα που δεν έχει επίσημη ελαιοκομική δραστηριότητα φέρεται ότι πούλησε στην ΕΑΣ Μεσσηνίας μεγάλη ποσότητα ελαιολάδου.
Και γεννιώνται ερωτήματα όπως:
● Που βρέθηκαν αυτές οι ποσότητες ελαιολάδου και ποιοι εισέπραξαν τα ποσά;
● Έγινε συναλλαγή με την ΕΑΣ από το συνεταιρισμό σφραγίδα για λογαριασμό του, για λογαριασμό παραγωγών ή κάποιου τρίτου;Όπως και να έχει το ζήτημα επειδή η «φάμπρικα» παραπέμπει στις εποχές των «πανωγραψιμάτων» για την είσπραξη επιδοτήσεων, τώρα προκύπτουν υπόνοιες για «φάμπρικες» με την επιστροφή ΦΠΑ, κάτι που αναμφισβήτητα πρέπει να ελεγχθεί σε βάθος, όπως θα πρέπει να ελεγχθούν και οι οικονομικές συναλλαγές συνεταιρισμών-σφραγίδων.
Και κάτι που αφορά το λεγόμενο οικονομικό έλεγχο στην ΕΑΣ:
● Ποιος θα ελέγξει αν κατά τη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ μέσω της ΕΑΣ, διασφαλίστηκαν τα συμφέροντα και τα οικονομικά της Ένωσης ή λειτούργησε «πελατειακά» ο πρόεδρος στο πλαίσιο της… κοινωνικής πιστωτικής πολιτικής του;
Αν η διοίκηση της ΕΑΣ αδυνατεί να επιβάλλει τη διαφάνεια στη λειτουργία της, η ευθύνη όλων των μελών της είναι μεγάλη και θα πρέπει η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη να πράξουν τα δέοντα για τη διασφάλιση των παραγωγών και των δημοσίων οικονομικών, την στιγμή που, ομολογημένα πλέον, η μεγαλύτερη συνεταιριστική οργάνωση της Μεσσηνίας βουλιάζει οικονομικά και ο πρόεδρός της ουσιαστικά αρνείται τον πλήρη οικονομικό έλεγχο, προσπαθώντας να φορτώσει τις ευθύνες σε υπηρεσιακά στελέχη.


Υπεγράφει η Υπ.Απόφαση για τον ιατροτεχνολογικο εξοπλισμό του Νοσοκομείου Καλαμάτας

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο Διοικητής του Γ.Ν.Καλαμάτας κ.Γεώργιος Μπέζος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέλαβαν σήμερα την Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.Νικόλαος Πολύζος, σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται η προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 680.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που συμπεριλαμβάνεται στο ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής:

α/α Είδος εξοπλισμού Τεμάχια Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

1 Ψηφιακός μαστογράφος 1 350.000.00 €
2 Τομογράφος οπτικής συνοχής 1 90.000,00 €
3 Ψηφιοποιητής ακτινολογικών 1 50.000,00 €
4 Κλίβανος H2O2 1 100.000,00 €
5 Σύστημα ψηφιακής δερματοσκόπησης 1 20.000,00 €
6 Φορητό ακτινοσκοπικό C-ARM 1 70.000,00 €
Σύνολο: 680.000,00 €
Πηγή χρηματοδότησης της προμήθειας του εν λόγω εξοπλισμού θα είναι οι πόροι του ΕΣΠΑ 2007-2013 και οι διαδικασίες υλοποίησής της θα ξεκινήσουν μετά την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης πράξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου.


2.500 Ευρώ για να παρουσιάσει, ο αδελφός του Πρωθυπουργού, το συγγραφικό του έργο στο Μόλυβο Λέσβου!

Με απόφασή της η Υφυπουργός Ελπίδα Τσουρή εγκρίνει δαπάνη 2.500 Ευρώ ώστε να παρουσιάσει ο αδελφός του Πρωθυπουργού Νίκος Παπανδρέου το συγγραφικό του έργο.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Μόλυβο στις 2/06/2011.

Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η δαπάνη έχει ωραίο περιτύλιγμα …. «στο πλαίσιο του προγράμματος των πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και του Πανεπιστημίου του Southern Maine, στην οποία ο κ. Ν.Παπανδρέου θα παρουσιάσει το συγγραφικό του έργο, κατόπιν προσκλήσεως από το παραπάνω Πανεπιστήμιο.»

Προσέξτε τώρα πως τεκμηριώνεται η παρουσία του Νίκου Παπανδρέου στη Λέσβο:
«Την ανάγκη προβολής του ποιητικού και συγγραφικού πλούτου του Αιγαίου και ειδικότερα της Λέσβου από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι σήμερα»

Αλήθεια ο Νίκος Παπανδρέου είναι συγγραφέας του Αιγαίου; Έχει καμία σχέση με τα λεσβιακά γράμματα;
Ας δούμε τι περιλαμβάνεται στο ποσό των 2.500 ευρώ:
“Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) συμπεριλαμβανομένου και του νόμιμου ΦΠΑ, για την κάλυψη δαπανών μετακίνησης και διαμονής του κ.Ν.Παπανδρέου, ηχητικής κάλυψης, βιντεοκάλυψης, παράθεσης μπουφέ με παραδοσιακά προϊόντα από γυναικείο συνεταιρισμό, ανθοστολισμό της συνεδριακής αίθουσας και λοιπών εξόδων, που θα απαιτηθούν για την εκδήλωση.”

Μέχρι ανθοστολισμό…..!!!! Νιώθεις αγαπητέ αναγνώστη θυμό;
Και για να μην θυμώσεις αγαπητέ αναγνώστη μάθαμε ότι ο Νίκος Παπανδρέου θα μας κάνει σκόντο…θα πληρώσει μόνος του τα εισιτήρια και έτσι θα γλιτώσουμε μερικά ευρώ!!!!

Μαζικές αναλήψεις και πανικός σε τράπεζες σε όλη την Μεσσηνία

Πανικός και ουρές την Παρασκευή σε όλες τις τράπεζες από πολίτες που πανικόβλητοι τρέχουν να πάρουν τα χρήματα τους σήμερα λόγο του ενδεχομένου να χρεοκοπήσει η χώρα όπως κυκλοφορεί ευρέως ιδιαίτερα σήμερα. Απλοί πολίτες βρίζοντας όλους τους πολιτικούς νιώθοντας προδομένοι από αυτούς και απελπισμένοι μια και αυτοί δεν είχαν την «τύχη» να μπορούν να βγάλουν τα λεφτά τους από τις τράπεζες τις Ελλάδος και να τα πάνε σε άλλες του εξωτερικού όπως έκαναν πολλοί έως τώρα με την κυβέρνηση να σφυρίζει αδιάφορα…

Σεισμός 4,6R ανοικτά των Αντικυθήρων

Σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ σημειώθηκε στις 20:25 στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κρήτης και Αντικυθήρων, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ορίζεται στα 10 χλμ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές ή τραυματίες.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Η Καλαμάτα χορεύει και αυτό το καλοκαίρι

Το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού ξεκινά στις 14 Ιουλίου με ιδιαίτερη έμφαση εφέτος στην εκπαίδευση

Η Λάουρα Αρις Αλβαρεζ, χορεύτρια της ομάδας Ultima Vez/ Wim Vandekeybus θα δώσει ένα σεμινάριο με τίτλο «Πηγές ενέργειας»

Από τις 14 ως τις 21 Ιουλίου 2011 θα διεξαχθεί το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας το οποίο κάθε καλοκαίρι αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους φίλους της τέχνης της κίνησης και όχι μόνο. Το πρόγραμμα της διοργάνωσης θα ανακοινωθεί, κατά πάσα πιθανότητα, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Ωστόσο, για μια ακόμη χρονιά, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα σεμινάρια - εργαστήρια για επαγγελματίες του χορού, προχωρημένους σπουδαστές αλλά και χορογράφους και ηθοποιούς, ενώ ενδιαφέρουσα πρόταση αποτελεί ένα εργαστήριο συλλογικής χορογραφικής δημιουργίας που καταλήγει σε μία παράσταση.

Ετσι, πέρα από τη Λάουρα Αρις Αλβαρεζ, χορεύτρια της ομάδας Ultima Vez/ Wim Vandekeybus που θα δώσει ένα σεμινάριο με τίτλο «Πηγές ενέργειας» (13/7-21/7) και την ακαδημαϊκό και θεωρητικό του χορού Μάαϊκε Μπλέκερ η οποία θα διευθύνει ένα τριήμερο εργαστήριο με θέμα «Ο χορός ως τρόπος σκέψης» (15/7-17/7), πέντε ελληνικές ομάδες σύγχρονου χορού στήνουν ένα πρωτότυπο εργαστήρι χορογραφίας με τίτλο «7 πρόβες+1 παράσταση με τις Ομάδες Σύγχρονου Χορού Amorphy, Lemurius, Νταλίκα, Πρόσχημα, Φοra etc» (13/7-21/7). Με σκοπό μία συλλογική παράσταση, η κάθε ομάδα μαζί με όσους ενδιαφερθούν και επιλεγούν να συμμετάσχουν σε αυτήν, θα έχουν στη διάθεσή τους επτά πρόβες για να παρουσιάσουν την παράστασή τους στο Κλειστό Στάδιο Καλαμάτας, στις 21 Ιουλίου, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια- εργαστήρια στο Διεθνές Κέντρο Χορού Καλαμάτας (Παν.Καίσαρη 6, Καλαμάτα, τηλ: 27210 83086 και 90886,mail@kalamatadancefestival.gr, www.kalamatadancefestival.gr)


Καλές συμμετοχές στα Παπαφλέσσεια

Πολύ καλές συμμετοχές Ελλήνων αθλητών και αθλητριών θα έχουμε στα «Παπαφλέσσεια 2011» που θα γίνουν το Σάββατο 4 Ιουνίου στην Καλαμάτα. Παράλληλα με αυτό, τέσσερα αγωνίσματα ανδρών και επτά γυναικών έχουν οριστεί από την ΕΠΥΑ για την επιλογή των αθλητών/τριών που θα στελεχώσουν την Εθνική ομάδα στο πρωτάθλημα εθνικών ομάδων στη Σμύρνη (18-19/6).

Μιλάμε για τα 400 μέτρα, 800 μέτρα, 110 μέτρα με εμπόδια και ακοντισμό στους άνδρες και 100 μέτρα, 800 μέτρα, 400 μέτρα με εμπόδια, ύψος, μήκος και ακοντισμό στις γυναίκες.

Στο κλασικό μίτινγκ της μεσσηνιακής πρωτεύουσας, αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, οι Δημήτρης Γράβαλος, Πέτρος Κυριακίδης, Παντελής Μελαχροινούδης, Σωτήρης Ιακωβάκης, Μιχάλης Δαρδανελιώτης στα 400 μέτρα, οι Κώστας Νακόπουλος, Ανδρέας Δημητράκης, Κώστας Δούκας στα 800 μέτρα, Κώστας Δουβαλίδης, Αλέξανδρος Θεοφανώφ, Θεόπιστος Μαυρίδης, Νίκος Σαϊσανάς και Θανάσης Χρυσαειδής στα 110 μέτρα με εμπόδια.

Στο μήκος, θα αγωνιστεί ο Λούης Τσάτουμας, σε γνώριμο για αυτόν μέρος, αφού φέτος επέστρεψε στον Μεσσηνιακό και στο σκάμμα του ίδιου σταδίου είχε σημειώσει το 2007 το πανελλήνιο ρεκόρ 8.66. Μαζί του θα αγωνιστούν οι Δημήτρης Διαμαντάρας, Γιώργος Τσάκωνας, Σάββας Διακονικόλας και Νίκος Καψής.

Οι κορυφαίοι Έλληνες πρωταθλητές θα συμμετάσχουν και στο τριπλούν, όπου θα έχουμε τους Δημήτρη Τσιάμη, Νίκο Φράγγο και Νίκο Λαγό, ενώ στον ακοντισμό θα έχουμε τους Σπύρο Λεμπέση, Γερβάσιο Φιλιππίδη και Γιώργο Ήλτσιο. Στο επί κοντώ, θα μετάσχουν οι Δημήτρης Πατσουκάκης και Παναγιώτης Λάσκαρης.

Στις γυναίκες, θα έχουμε τη Γωγώ Κοκλώνη στα 100 μέτρα, μαζί με τις Μαρία Καρασταμάτη, Μαρία Γάτου και Μαρία Μπελιμπασάκη, στα 400 μέτρα θα κάνει τον πρώτο της αγώνα η Φανή Χαλκιά, μετά από διετή απουσία από τους αγώνες, λόγω της τιμωρίας της, μαζί με τις Κατερίνα Σύρου, Μαρία Κλάδου και Αγνή Δερβένη. Στα 800 μέτρα, δεσπόζουν οι συμμετοχές της Έλενας Φιλάνδρα και της Ελένης Θεοδωρακοπούλου, στα 400 μέτρα με εμπόδια αυτές των Χριστίνας Χαντζή, Αναστασίας Παπουτσάκη, Ελένης Λευκοπούλου και Φρόσως Θεοδώρου. Στο μήκος, θα συμμετάσχει η Ευαγγελία Γαλένη, στο ύψος οι Τόνια Στεργίου και Πέρσα Χατζηνάκου και στον ακοντισμό οι Βοϊσάββα Λίκα, Αγγελική Τσιολακούδη και Ιόλη Πανίδη.


Το πρόγραμμα:

17.30 Τερματισμός «Παπαφλέσσειου Δρόμου»
17.30 Επί κοντώ Α
17.50 Τελετή Έναρξης
17.50 Μήκος Γ
18.00 110μ εμπόδια Α
18.00 Ακόντιο Γ
18.20 100μ Νέων Α (κάτω των 23 ετών)
18.45 400μ εμπόδια Γ
19.00 600μ Παγκορασίδων
19.00 Μήκος Α
19.00 Ύψος Γ
19.10 800μ Γ
19.25 800μ Α
19.25 Ακοντισμός Α
19.35 400μ Α
19.50 400μ Γ
21.10 600μ Παμπαίδων


Λύση στη Πύλο για την πρόσβαση των ΑΜΕΑ στην θάλασσα !

Ο Δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, κ. Δημήτριος Π. Καφαντάρης, μαζί με τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιώτη Καρβέλα, συναντήθηκε την Τετάρτη 25 Μαΐου 2011 με τον κ. Σαρρή Δημήτριο, εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα συζήτησης την εγκατάσταση ειδικών υποδομών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα.
Η λύση που προτείνεται τεχνικά φαίνεται και στο παρακάτω σχέδιο:
Ο Δήμαρχος εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη δράση θα συμβάλλει στη διασφάλιση της πρόσβασης στη θάλασσα, τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών του Δήμου μας που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και υποσχέθηκε ότι θα προχωρήσει σε κάθε δυνατή ενέργεια, σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου όσο και με εκπροσώπους Συλλόγων ΑΜΕΑ, ώστε να ολοκληρωθεί το 2011, η εγκατάσταση ειδικής ράμπας μεταφοράς ατόμων με κινητικά προβλήματα κάτω άκρων, πιλοτικά, σε παραλίες της περιοχής μας.


Τέσσερις γαλάζιες σημαίες στο νομό Μεσσηνίας

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
BlogThis!
Μοιραστείτε το στο Twitter
Μοιραστείτε το στο Facebook
Μοιραστείτε το στο Google BuzzΜε 34 λιγότερες Γαλάζιες Σημαίες υποδέχεται το καλοκαίρι η Ελλάδα. Το 2011 σε 387 ακτές και σε 9 μαρίνες θα κυματίζει η Γαλάζια Σημαία, ενώ σε 34 ακτές θα υποσταλεί.
Πέρυσι η Ελλάδα είχε 421 βραβευμένες ακτές και 9 μαρίνες. Παρόλα αυτά διατηρεί τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 41 χώρες, με πρώτη και πάλι την Ισπανία.
Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), που είναι υπεύθυνοι του προγράμματος στη χώρα μας, η Ελληνική Επιτροπή εξαίρεσε 11 ακτές διότι δεν είχαν εξαιρετική ποιότητα νερών και άλλες 11 γιατί υστερούσαν σε οργάνωση και αριθμό δειγματοληψιών υδάτων. Άλλες 12 ακτές απορρίφθηκαν από τη Διεθνή Επιτροπή των Γαλάζιων Σημαιών διότι ο αριθμός των δειγματοληψιών δεν ήταν επαρκής. Σε όλο τον κόσμο βραβεύτηκαν 3.012 ακτές και 638 μαρίνες.....
Οι νομοί με τις περισσότερες Γαλάζιες Σημαίες για φέτος είναι του Λασιθίου και των Δωδεκανήσων με 40 και 37 βραβευμένες ακτές αντίστοιχα. Η Χαλκιδική «έχασε» φέτος 10 σημαίες και από 40 βραβευμένες ακτές που είχε πέρυσι, φέτος η σημαία θα κυματίζει σε μόλις 30

ΜΕΣΣΗΝΙΑ
Δήμος Καλαμάτας -Μικρή Μαντίνεια -Ανατολ. Καλαμάτα 1 / Ανάσταση
Δήμος Μεσσήνης- Μπούκα
Δήμος Τριφυλίας- Αϊ Λαγούδης

Ισπανοί: “Αν ξυπνήσουν οι Έλληνες θα ξεσηκώσουν όλον τον κόσμο”

Πολλά έχουν ακουστεί για το ειρωνικό σύνθημα των Ισπανών «Αγανακτισμένων» το οποίο καλούσε σε «ησυχία» για να μην ξυπνήσουν οι Έλληνες και το οποίο -τελικά- ξύπνησε τον εγωισμό των χιλιάδων «Αγανακτισμένων» συμπατριωτών μας που είναι ήδη στους δρόμους δεκάδων ελληνικών πόλεων.Σύμφωνα με Έλληνες φοιτητές της Ισπανίας, όμως, το συγκεκριμένο σύνθημα δεν ήταν ειρωνικό αλλά προειδοποιητικό!Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, ο Μανώλης Γιαλιτάκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ισπανίας, τόνισε ότι το συγκεκριμένο πανό το ζήτησαν Έλληνες φοιτητές ως προειδοποιητικό των όσων θα επακολουθήσουν έτσι και ξυπνήσει η επαναστατική φλέβα των Ελλήνων! Κάτι σαν «προσοχή μην ξυπνήσετε τους Έλληνες γιατί τότε θα δείτε τι σημαίνει αληθινή επανάσταση»!«Τα παιδιά, οι Έλληνες, που φτάσανε στο χώρο ζητήσανε από τους φίλους τους Ισπανούς να γράψουν ένα σύνθημα, γράφοντας αυτό: “Προσοχή μην ξυπνήσετε τους Έλληνες”! Με την έννοια, όμως, ότι αν ξυπνήσουν οι Έλληνες θα ξεσηκώσουν όλον τον κόσμο» αποκάλυψε ο κ. Γιαλιτάκης!Το θέμα είναι, σε κάθε περίπτωση, ότι οι Έλληνες ξύπνησαν.

Σύσκεψη της Γραμματείας των ΠΕ Πελοποννήσου και συνεδρίαση της Ολομέλειας του Συνδυασμού Νέα Πελοπόννησος

Στα γραφεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη της Γραμματείας των Περιφερειακών Ενοτήτων του συνδυασμού Νέα Πελοπόννησος την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011 στις 19.00, ενώ στις 19 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Ολομέλεια του συνδυασμού στην Κόρινθο. Λεπτομέρειες για την ώρα και το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η Ολομέλεια θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση

Γραφείο Τύπου
Νέα Πελοπόννησος

Πακιστανοί στην Κόρινθο απήγαγαν πακιστανούς και ζήταγαν λίτρα

Τους είπαν ότι θα τους βρουν δουλειά. Τους έκλεισαν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και τους οδήγησαν σε μια καλύβα. Τότε τους έδειξαν τα όπλα και έβαλανα να τηλεφωνήσουν σε συγγενείς τους στο Πακιστάν, και να τους ζητήσουν από τους οποίους ζήτησαν λύτρα για να τπυς αφήσουν ελεύθερους.
Δράστες και θύματα, άπαντες Πακιστανοί.
Χθες τα ξημερώματα οι δύο 23χρονοι απαχθέντες κατάφεραν να αποδράσουν, εντοπίστηκαν από αστυνομικούς, και κατά την προσαγωγή τους στο αστυνομικό τμήμα Βραχατίου κατήγγειλαν την ομηρία τους.
Η αστυνομία συνέλαβε τον 22χρονο Πακιστανό, ενώ αναζητά τους υπόλοιπους συνεργούς του. Στην έρευνα που έγινε στην καλύβα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα δίκαννο και μικροποσότητα χασίς. Το δίκαννο ανήκει σε Έλληνα κάτοικο της περιοχής.

Ο 22χρονος Πακιστανός θα οδηγηθεί αργότερα στον εισαγγελέα, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του. Οι δύο όμηροι θα απελαθούν.

Το Χαμόγελο του Παιδιού διοργανώνει τη δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο»


την Παρασκευή 27 Μαΐου 2011

σε παραλίες των Δήμων Κορινθίας, Ηλείας , & Βόρειας Κυνουρίας

με τη συμμετοχή μαθητών, Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χορηγών και εθελοντών.


Περισσότερα από 500 παιδιά από δημοτικά σχολεία των παραπάνω δήμων, θα δώσουν το δικό τους μήνυμα στους μεγάλους, συμμετέχοντας στον καθαρισμό παραλιών.

Ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει για 12η συνεχή χρονιά στη δράση «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» η οποία διοργανώνεται από την ιταλική Περιβαλλοντική Οργάνωση "Legambiente". Σε αυτή λαμβάνουν μέρος κάθε χρόνο διάφοροι φορείς από ολόκληρη τη Μεσόγειο (σχολεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ξενοδοχεία κ.ά.) αναλαμβάνοντας να καθαρίσουν κάποια ακτή, πάρκο, άλσος ενώ ταυτόχρονα γίνεται μάθημα περιβαλλοντικής αγωγής στα παιδιά.

Φέτος θα πραγματοποιηθεί για 2η φορά ταυτόχρονος καθαρισμός σε τρεις διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας από «Το Χαμόγελο του παιδιού» της Κορίνθου, της Τρίπολης, και της Κυλλήνης. Μαθητές, φορείς, εταιρείες και εθελοντές θα ενώσουν τις δυνάμεις τους το πρωί της 27ης Μαΐου, στη παραλία «Καλάμια» στην Κόρινθο, στη παραλία «Καλλιστώ» στη Βόρεια Κυνουρία και στην παραλία της Κυλλήνης στον Πύργο Ηλείας.


Η δράση στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και κυρίως των παιδιών στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά τις δράσεις του Οργανισμού και να συμμετάσχουν σε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με θέμα το περιβάλλον.

Η όλη δράση θα κλείσει με τρόπο μοναδικό μια και όλα τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν «Μια όμορφη & καθαρή παραλία σ’ ένα τεράστιο μουσαμά 10 μέτρων!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

Κινητικότητα ατόμων σε συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
(PLM-People in Labour Market)
Το Επιμελητήριο Αρκαδίας εγκρίθηκε να υλοποιήσει στα πλαίσια του Leonardo Da Vinci το πρόγραμμα με τίτλο:

«ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΕΣ».

Αριθμός Δικαιούχων: 25
Διάρκεια αποστολής: 2 εβδομάδες
Πιθανή ημερομηνία: 2-15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

Η αποστολή θα υλοποιηθεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Φλωρεντία. Οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους θα παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα σεμινάρια, θα ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και πρακτικές στον τομέα τους και θα επισκεφθούν συναφείς ιταλικές επιχειρήσεις για να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και τις μεθόδους που αναπτύσσουν.
Τα έξοδα της αποστολής (αεροπορικά, διαμονή, μετακινήσεις) θα καλυφθούν εξολοκλήρου από το πρόγραμμα.
Το Επιμελητήριο καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Leonardo da Vinci «Αρτοποιϊα – Ζαχαροπλαστική: Σύγχρονοι μέθοδοι και συνταγές» από 30 Μαϊου έως 17 Ιουνίου 2011.
Τα κριτήρια γα την επιλογή των συμμετεχόντων με σειρά προτεραιότητας και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:

I. Να είναι μέλη του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (Πιστοποιητικό Επιμελητηριακής Κατάστασης – Αναζητείται αυτεπάγγελτα)

II. Η δραστηριότητά τους (σύμφωνα με τη δήλωσή τους στα μητρώα του Επιμελητηρίου ή στη Δ.Ο.Υ.) να σχετίζεται με: α) Αρτοποιϊα, β) Ζαχαροπλαστική (Θα ελέγχεται από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου – Ο έλεγχος θα γίνει από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου. Αν η δραστηριότητα έχει προστεθεί πρόσφατα και δεν έχει δηλωθεί στο Επιμελητήριο, παρακαλούμε προσκομίστε τη Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ. στην οποία να αναγράφεται η σχετική δραστηριότητα)

III. Να υπάρχει άδεια λειτουργίας της επιχείρησης σε ισχύ (Φωτοτυπία άδειας λειτουργίας)

IV. Να γνωρίζουν μία ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Ιταλικά κατά προτεραιότητα) (Φωτοτυπία ξενόγλωσσου πτυχίου)

V. Να έχουν για την επιχείρησή τους πιστοποιητικό ISO ή HACCP (Φωτοτυπία σχετικού πιστοποιητικού)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή του Επιμελητηρίου Αρκαδίας βάσει όλων των ανωτέρω αναφερομένων δικαιολογητικών. Από τις παραπάνω προϋποθέσεις συμμετοχής, οι τρεις πρώτες είναι υποχρεωτικές. Αρχικά θα επιλεγούν όσοι διαθέτουν τις τρεις υποχρεωτικές και τις δύο επιπλέον προϋποθέσεις και αν δεν συμπληρωθεί ο σχετικός αριθμός συμμετεχόντων, θα ακολουθήσουν όσοι διαθέτουν τις τρεις υποχρεωτικές και μία τουλάχιστον από τις επιπλέον προϋποθέσεις, ενώ αν εξακολουθούν να υπάρχουν κενές θέσεις, θα καλυφθούν από αυτούς που διαθέτουν τουλάχιστον τις τρεις υποχρεωτικές προϋποθέσεις.
Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται στο Επιμελητήριο Αρκαδίας στη διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Πανός 21, 22100, Τρίπολη ή στο fax 2710233738 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση info@arcadianet, με την ένδειξη ‘Leonardo Da Vinci” και υπόψιν της υπεύθυνης του έργου κας Ευγενίας Τζανετοπούλου. Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να τη κατεβάσετε από την Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr ή να τη ζητήσετε από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ

Μεγάλο άγχος στους «πράσινους» βουλευτές της Πελοποννήσου

Σε ώρες δύσκολες έβαλε ο πρόεδρος τους και πρωθυπουργός της χώρας ολόκληρη την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες του report24.gr μιλάνε για τους βουλευτές της Πελοποννήσου οι οποίοι από το μεσημέρι που άκουσαν από τα ΜΜΕ και όχι από επίσημα χείλη την έκτακτη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών με το πρόεδρο της δημοκρατίας έχουν κολλήσει στα τηλέφωνά τους για να μάθουν τις προθέσεις και φυσικά της εξελίξεις.
Άνθρωπός μας στο πράσινο στρατόπεδο μας ενημερώνει πως οι πράσινοι υποψήφιοι για τους νομούς της Πελοποννήσου θα δώσουν σημείο συνάντησης εντός των επομένων ωρών ή και μέσα στο Σαββατοκύριακο για να καταστρώσουν τον σχεδιασμό επανεκλογή τους. Επίσης μας ενημέρωσε πως το κέντρο των αποφάσεων θα είναι η Τρίπολη και η Κόρινθος ενώ θα συγκλίνουν και σε αυτοδιοικητικές δυνάμεις για υποστήριξη. Όσο για την υποστήριξη από τα ΜΜΕ…;; Τα δεδομένα έχουν αλλάξει και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ θα έχουν μεγάλο μερίδιο στις επερχόμενες εκλογές.

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2011

Θα τρομάζαμε αν ξέραμε πόση ακτινοβολία "παίρνουμε" την μέρα!!!

Μετρήσαμε τις συσκευές που συνήθως χρησιμοποιούμε σε μια ημέρα. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε παρουσία του ερευνητή του «Δημόκριτου», κ. Δημήτρη Κοσμόπουλου στο σπίτι μιας τετραμελούς οικογένειας.


Το όριο ασφαλείας που θέτουν οι περισσότεροι ερευνητές αλλά και οι κατασκευαστές των μετρητών είναι τα 5,8 μιλιβάτ/τ.μ. εφόσον η έκθεσή μας στην ακτινοβολία είναι.. διαρκής.

Οι εθελοντές μας, ένα νεαρό ζευγάρι με δύο παιδιά 3 και 5 ετών, παρακολούθησαν με περιέργεια και αγωνία το πείραμα και πριν φύγουμε, τα ασύρματα τηλέφωνα είχαν εξαφανιστεί, ο πομπός του ασύρματου Ιντερνετ είχε μπει στην αποθήκη και η οικοδέσποινα θα αγόραζε επειγόντως hands free! Να λοιπόν η «ακτινογραφία» μιας συνηθισμένης μέρας. ...
07.15
Κινητό τηλέφωνο
365 φορές πάνω από το όριο! Συνήθως η ημέρα μας αρχίζει μ' ένα τηλεφώνημα. Σύμφωνα με τα διεθνή όρια ασφαλείας, η ακτινοβολία δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 με 6 μιλιβάτ/ανά τετραγωνικό μέτρο. Ο οικιακός μετρητής έδειξε 1.827(!) μιλιβάτ -365 φορές πάνω από το όριο -τη στιγμή που το τηλέφωνο καλούσε, όπως και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας !

Να σημειώσουμε ότι στη δική μας μέτρηση η απόσταση μετρητή - κινητού ήταν περίπου 10 εκατοστά , ενώ όταν συνομιλούμε χωρίς hands free, το κινητό εφάπτεται στο κεφάλι και η απόσταση. μηδενίζεται. Oταν το κινητό φορτίζει, η μέτρηση κυμαίνεται σε φυσιολογικά όρια, ωστόσο οι ειδικοί συμβουλεύουν να μη φορτίζουμε το κινητό δίπλα στο κεφάλι μας. Σε κλειστούς, μικρούς χώρους, όπως το ασανσέρ, το αυτοκίνητο ή τα τούνελ των αυτοκινητοδρόμων, η ακτινοβολία αυξάνεται, καθώς το κινητό προσπαθεί πιο έντονα να «πιάσει» σήμα.

09.30
Ασύρματο δίκτυο Ιντερνετ (router)
Μην ξεχνάτε να το κλείνετε Η ελευθερία που μας προσφέρει η ασύρματη τεχνολογία είναι πολύ σημαντική, ενώ το γεγονός ότι αποφεύγουμε τα ενοχλητικά καλώδια την κάνει ακόμη πιο δημοφιλή. Το απαραίτητο router τοποθετείται τις περισσότερες φορές στο γραφείο ή σε οποιοδήποτε άλλο σημείο υπάρχει υποδοχή τηλεφώνου, συχνά δίπλα στον καναπέ, όπου περνάμε τη μισή ημέρα, ή ακόμα χειρότερα στην κρεβατοκάμαρα.

Στο σπίτι, όπου έγινε η μέτρηση, το router είναι τοποθετημένο σ' ένα ντουλάπι δίπλα στο κρεβάτι. Η μέτρηση έδειξε 15,20 μιλιβάτ, τριπλάσια από το όριο, σε απόσταση 10 εκατοστών, ενώ δίπλα στην κεραία η ακτινοβολία άγγιξε τα 578 μιλιβάτ (100 φορές μεγαλύτερη του ορίου)! Υπολογίστε ότι αυτό το ποσό εκπέμπεται συνεχώς, όσο το router παραμένει αναμμένο - ακόμη κι όταν δεν χρησιμοποιείτε το Ιντερνετ. Αρα, μπορεί η ακτινοβολία να είναι μικρότερη του κινητού π.χ., όμως τη λαμβάνετε συνεχώς.

14.00
Ασύρματος back server
Μακριά του όσο λειτουργεί Πρόκειται για ένα σκληρό δίσκο, ο οποίος συνδέεται ασύρματα με τον υπολογιστή μας και κάνει backup στα πολύτιμα αρχεία μας. Η θέση του συνήθως είναι πάνω στο γραφείο μας, αλλά στο σπίτι όπου έγινε η μέτρηση οι οικοδεσπότες τον είχαν τοποθετήσει κάτω από το κρεβάτι τους. Και οι δύο αυτές θέσεις είναι ακατάλληλες, αφού η μέτρηση έδειξε 15,20 μιλιβάτ, τρεις φορές πάνω από το όριο.

Η συσκευή εκπέμπει ακτινοβολία φυσικά την ώρα που λειτουργεί, λαμβάνοντας ασύρματα και αποθηκεύοντας τα αρχεία σας. Την ώρα που αυτό συμβαίνει, καλό είναι να είστε μακριά από τη συσκευή. Οταν την έχετε κλειστή, μπορείτε να την τοποθετείτε οπουδήποτε θέλετε.
16.00
Φούρνος μικροκυμάτων
Από μακριά κι αγαπημένοι Μεσημέρι έφτασε, ώρα για φαγητό. Από τις πλέον δημοφιλείς οικιακές συσκευές στις σύγχρονες κουζίνες είναι ο φούρνος μικροκυμάτων, που προσφέρει ευκολία και χρόνο. Συχνά μάλιστα δεν τον χρησιμοποιούμε μόνο για να ζεστάνουμε για λίγο το φαγητό μας, αλλά για πολύ περισσότερη ώρα, προκειμένου να ξεπαγώσουμε τρόφιμα, να ψήσουμε ή να ζεστάνουμε νερό.

Ειδικά δε τα τελευταία χρόνια, στις καινούργιες κουζίνες, η θέση του βρίσκεται περίπου στο ύψος του κεφαλιού και συνήθως όση ώρα λειτουργεί στεκόμαστε μπροστά του σε μικρή απόσταση. Η μέτρησή μας έδειξε 11,53 μιλιβάτ, διπλάσια του ορίου, σε μια απόσταση 20 - 30 εκατοστών. Εν ολίγοις: αφήστε τον να δουλεύει μόνος του, όση ώρα λειτουργεί καλό είναι να απομακρύνεστε, και εσείς και κυρίως τα μικρά παιδιά. Αυξημένη σε σχέση με τα επιτρεπτά όρια είναι η ακτινοβολία που εκπέμπει και ο συμβατικός φούρνος όταν λειτουργεί, οπότε καλό είναι και σε αυτή την περίπτωση να κάνετε το ίδιο.

20.50
Ενδοεπικοινωνία Baby Phone
Χαμηλή ακτινοβολία, αλλά όχι για παιδιά Την πολύ χρήσιμη αυτή συσκευή οι γονείς την χρησιμοποιούν σε καθημερινή βάση, κυρίως το βράδυ, όταν το μωρό ή το παιδί κοιμάται. Πολλοί δε, για να είναι σίγουροι ότι θα ακούσουν και τον παραμικρό θόρυβο που θα κάνει το παιδί, το τοποθετούν ακόμα και μέσα στο κρεβατάκι ή την κούνια του.

Η μέτρηση δίπλα στην κεραία έδειξε 3,20 μιλιβάτ, κάτω του ορίου, ενώ σε απόσταση 20 εκατοστών η ακτινοβολία έπεσε κάτω από το μηδέν. Ωστόσο, τα παιδιά και ειδικά τα βρέφη είναι πολύ ευαίσθητα ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα ακτινοβολίας. Καλό είναι λοιπόν να το τοποθετείτε σε μια απόσταση μεγαλύτερη του μέτρου. Αλλωστε, οι συσκευές αυτές είναι υπερβολικά ευαίσθητες και πιάνουν και από μεγαλύτερη απόσταση τους ήχους.

23.05
Ασύρματο τηλέφωνο. Η ύπουλη ακτινοβολία.
Στα περισσότερα σπίτια η θέση του ασύρματου τηλεφώνου είναι στο κομοδίνο δίπλα στο κρεβάτι, στο τραπεζάκι του καναπέ ή στο γραφείο, σε σημεία δηλαδή στα οποία περνάμε πολλές ώρες της ημέρας και της νύχτας μας. Ακόμα και όταν δεν μιλάμε όμως με το ασύρματο τηλέφωνο, η βάση του εκπέμπει συνεχώς ακτινοβολία, και αυτό είναι το ύπουλο σε αυτή την περίπτωση.

Η μέτρηση έδειξε 31,40 μιλιβάτ, πενταπλάσια του ορίου, δίπλα στη βάση του τηλεφώνου. Οταν τοποθετήσαμε τον μετρητή στο μαξιλάρι, στο σημείο δηλαδή που βρίσκεται το κεφάλι μας επί τουλάχιστον οχτώ ώρες κάθε βράδυ, έδειξε 10,76 μιλιβάτ, νούμερο δύο φορές πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Σκεφτείτε ότι μπορεί να μην αγγίζει την τιμή του κινητού κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, αυτό όμως εκπέμπει χωρίς καμιά διακοπή!

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ
· ΜΑΚΡΥΑ από τις παραπάνω συσκευές.
· ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ του ΧΡΟΝΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ τους.
· Όταν ΔΕΝ τις χρησιμοποιείτε, ΚΟΨΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΩΝ
· ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ HANDS FREE σαν ΜΟΝΙΜΟ εξάρτημα (όπως τα γυαλιά σας).
· ΜΑΚΡΥΑ από ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Νίκος Χουντής: μείωση στις ¨εγγυημένες" τιμές των παραγωγών ΑΠΕ

 Η Τρόικα ζητά τη μείωση των «εγγυημένων» τιμών για τους παραγωγούς ενέργειας (Α.Π.Ε.)
 Αποκαλυπτική ερώτηση Ν. Χουντή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ενώ δεκάδες χιλιάδες αγρότες και άλλοι ιδιώτες έχουν επενδύσει τα χρήματά τους και έχουν χρεωθεί σε τράπεζες μετά από προτροπή των κυβερνήσεων και μεγάλη διαφημιστική καμπάνια, σε παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) βασιζόμενοι κυρίως στις «εγγυημένες» τιμές που πρόσφερε η Δ.Ε.Η., η Τρόικα φαίνεται ότι ζητά ήδη την μείωση των «εγγυημένων τιμών» ακόμα και στα υφιστάμενα συμβόλαια.

Αυτό αποκαλύπτει με ερώτησή του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντής.

Στην ερώτησή του ο Ν. Χουντής, τονίζει ότι υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα ότι « οι Βρυξέλλες συζητούν κατά πόσον αντέχει η ελληνική οικονομία σε συνθήκες ύφεσης και μνημονίου να προσφέρει τις υψηλές εγγυημένες τιμές που προσφέρει για Α.Π.Ε».; και καλεί την Κομισιόν να απαντήσει, αν υπάρχουν συζητήσεις για επαναδιαπραγμάτευση των παλαιών συμβολαίων και μείωση των εγγυημένων τιμών Α.Π.Ε. και στην Ελλάδα, και καταγγέλλει την Κομισιόν, ότι οι μεθοδεύσεις αυτές πλήττουν καίρια την προστασία του περιβάλλοντος και τους διακηρυγμένους ευρωπαϊκούς στόχους για μείωση της εξάρτησης από υδρογονάνθρακες, για μείωση των αερίων θερμοκηπίου και για εξοικονόμηση ενέργειας έως το 2020.

Τάσος Παπαζαχαρίας: ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΣΥΡΜΟ ΤΟΥ ΣΤΡΟΣ ΚΑΝ;

Τώρα που πέρασαν οι μέρες, με τη γαργαλιστική πλευρά της υπόθεσης Στρος Καν και έχουμε την σχετική εκτόνωση της υπόθεσης από τα εξειδικευμένα σε τέτοιες υποθέσεις, Ελληνικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,(πρωινά, μεσημεριανά και απογευματινά ξεκατινιάσματα), καλό θα ήταν να δούμε και την άλλη, την σοβαρή πλευρά της υπόθεσης αυτής.
Είναι γεγονός ότι τέτοια περιστατικά, που έχουν να κάνουν με την ιδιωτική ζωή, ανδρών και γυναικών που κατέχουν υψηλά αλλά και ακόμη υψηλότερα αξιώματα, από αυτό του Στρος Καν, η ιστορία έχει να επιδείξει πάμπολλα, με τη μόνη διαφορά ότι όλα τα άλλα σταματάνε στη γαργαλιστική πλευρά του κάθε περιστατικού, ενώ για τούτο το συγκεκριμένο, προχωρήσανε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας δηλαδή στο τέρμα: σύλληψη-διαπόμπευση-διασυρμός-φυλάκιση-παραίτηση-τέλειος εξευτελισμός του ατόμου!!!
Όλα δείχνουν ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό, κάτι πιο σοβαρό, πρόκειται για ένα λάθος ή μια ενέργεια του Στρος Καν που όχι μόνο στεναχώρησε, αλλά εκνεύρισε όλο το οικονομικό επιτελείο που υπάρχει πίσω, από τον κάθε φορά πρόεδρο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου( ΔΝΤ) και το οποίο επιτελείο στην ουσία κουνάει τα νήματα, δηλαδή αποφασίζει ποιός θα είναι στο τιμόνι του ΔΝΤ, τι θα κάνει ο άνθρωπος αυτός, τι θα λέει και πως θα εφαρμόζει τις κάθε φορά αποφάσεις τους, με τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο.
Επί του συγκεκριμένου ο Στρος Καν είναι γνωστός για τις αδυναμίες του, είναι γνωστός για τα ερωτικά παιχνίδια του, για τις κατακτήσεις του στο ωραίο φύλλο, και μάλιστα όλα αυτά όχι μόνο λειτουργούσαν επιβαρυντικά εναντίον του τόσο καιρό, απεναντίας τον καταξίωσαν και ως ισχυρό άντρα του συγκεκριμένου οργανισμού(ΔΝΤ) και έστρωναν με ροδοπέταλα το δρόμο του που οδηγούσε στην Προεδρεία της Γαλλικής Δημοκρατίας, όπως όλα έδειχναν μέχρι εκείνη την ημέρα.
Άρα ο Στρος Καν δεν πλήρωσε μόνο και μόνο για ένα περιστατικό που άλλωστε ήταν μέσα στο καθημερινό του μενού. Πλήρωσε για κάτι που έκανε και δεν συγχωρέθηκε από το οικονομικό επιτελείο του πλανήτη μας και ιδιαίτερα από το Αμερικάνικο και πιο συγκεκριμένα από το Εβραίικο οικονομικό λόμπυ της Αμερικής.

Αν τώρα ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν του Στρος Καν θα διαπιστώσουμε ότι όλα κυλούσαν ομαλά.
• Σε ότι έχει να κάνει με το δολάριο, όλα πήγαιναν και πηγαίνουν ρολόι, δηλαδή ακριβό ευρώ, φτηνό δολάριο. Οι εξαγωγές της Αμερικής δίνουν και παίρνουν, άρα τίποτα το μεμπτό για τον Στρος Καν!!!
• Σε ότι έχει να κάνει με την Οικονομία της Αμερικής τίποτα το παράξενο. Κόβουν δολάρια με το σακί ασταμάτητα, πληρώνουν όπου έχουν να πληρώσουν, ελλείμματα και χρέη στο Θεό, κανένας δεν μιλάει, ούτε οι Τράπεζες, ούτε οι οίκοι αξιολόγησης, ούτε οι G20, ούτε οι G8, ούτε, ούτε ούτε!!!
• Σε ότι έχει να κάνει με τα ομόλογα του Αμερικάνικου Δημοσίου, τα αγοράζουν αδιαμαρτύρητα οι κεντρικές Τράπεζες όλων των χωρών: Κίνα-Ινδία-Βραζιλία κλπ, με χαμηλό επιτόκιο παρά το γεγονός ότι είναι φούσκα!!!

Τι στραβό έκανε λοιπόν ο Στρος Καν και στράβωσε στη κυριολεξία η επιτυχημένη μέχρι πρότινος παρουσία του στο τιμόνι του ΔΝΤ;
Υστέρα από μεγάλο προβληματισμό και λεπτομερές ψάξιμο αβίαστα καταλήγει κανείς στο ότι ο Στρος Καν με τις πρόσφατες δηλώσεις του, ξεσκέπασε το παιχνίδι που παίζεται τελευταία σε βάρος του Ελληνικού Λαού και σε βάρος της Δημόσιας περιουσίας μας!!
Με τις αποκαλύψεις που έκανε σε βάρος του Γιώργου Παπανδρέου φανέρωσε Δημοσίως τις προθέσεις του «κυβερνήτη» μας, πολύ πριν μάθουμε το βάθος της Οικονομικής κρίσης, από το οποίο βάθος, κρίθηκε αναγκαία η προσφυγή στο ΔΝΤ με όλα τα επακόλουθα, γιατί όπως ισχυριζότανε, δεν υπήρχε άλλη λύση.
Ο Στρος Καν λοιπόν αποκάλυψε, πως το παιχνίδι σε βάρος μας στηνότανε από πολύ νωρίς, από τότε που τα επιτόκια(spreads) ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα 150 μονάδες βάσης και από τότε που η χώρα μας όταν ζητούσε από τις αγορές 5 δις € της προσφέρανε ανεμπόδιστα και με μεγάλη ευκολία 25 δις € με πολύ μα πάρα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Τότε η Ελλάδα δεν τα πήρε αυτά τα 25 δις, επίτηδες για να λένε στη συνέχεια ότι δεν έχουμε χρήματα, τα ταμεία είναι άδεια, βουλιάζουμε σαν τον Τιτανικό με αποτέλεσμα «να ανησυχήσουν» οι δανειστές μας και τα επιτόκια δανεισμού να εκτοξευτούν στον ουρανό, στις 1000 μονάδες βάσης και έτσι να έρθει το ΔΝΤ και η Τρόικα ως λύση ανάγκης, με όλα τα μνημόνια, τα τότε και τα φρέσκα, και έχει ο Θεός τι άλλο έχουν σκοπό να μας κάνουν (Για το στημένο αυτό παιχνίδι σε βάρος μας, έχω γράψει πριν από καιρό και βρίσκεται αναρτημένο στο δικό μου blog από 3-4-2011).
Αυτές οι αποκαλύψεις του Στρος Καν, χαλάσανε εν μέρει το παιχνίδι του Διεθνούς κεφαλαίου. Δημιουργήσανε κάποια αναταραχή και προβληματισμό μέσα στη χώρα μας και πολλοί είναι εκείνοι που άρχισαν να μιλάνε για καλοστημένο παιχνίδι.
Μετά και το χειρότερο, αποκαλύψανε τον ρόλο που παίζει η Κυβέρνηση μας, εξυπηρετώντας τα σχέδια του τοκογλυφικού κεφαλαίου σε βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Λαού και τις ορέξεις των οικονομικά ισχυρών, να αρπάξουν για ένα κομμάτι ψωμί όλη την υγιή και παραγωγική Δημόσια περιουσία μας.
Αποκαλύψανε τον ρόλο που παίζει ο Πρωθυπουργός μας, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Ένα ρόλο περίεργο που δύσκολα μπορούσε να τον αντιληφθεί κανείς αν δε βοηθούσε προς τούτο, με τις αποκαλύψεις του, ο Στρος Καν.
Τέτοιους ανθρώπους, με τέτοιους ρόλους, τους θέλουν, τους χρειάζονται, τους καλύπτουν και τους προστατεύουν, τόσο οι Αμερικάνοι όσο και το Εβραίικο οικονομικό λόμπυ, του οποίου ο Πρωθυπουργός μας πρόσφατα, του έκανε το χατίρι, υπογράφοντας με το Ισραήλ συμφωνία φιλίας και συνεργασίας κατά παρέκληση της παράδοσης που μας ήθελε φίλους με το Παλαιστινιακό λαό και υπέρ του αιτήματός τους, για την ίδρυση μιας δικής τους πατρίδας.

Γι΄αυτό το στραβοπάτημα λοιπόν ο Στρος Καν έπρεπε να τιμωρηθεί και τιμωρήθηκε σκληρά. Οι δηλώσεις του ήταν αρκετές, ώστε οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι οικονομικοί παράγοντες να μην συγχωρούν τέτοια λάθη. Έτσι τον διασύρανε και τον εξευτελίσανε με τον χειρότερο τρόπο, προς γνώση και συμμόρφωση όλων των παρόντων και μελλοντικών «ισχυρών» ανδρών ώστε να είναι προσεχτικοί και να μην λένε με τις δηλώσεις τους, περισσότερα από όσα πρέπει.
Γι΄αυτό και προσπαθήσανε να κρύψουν το κομμάτι εκείνο των δηλώσεων του Στρος Καν, που αφορούσε τις συνεννοήσεις του με τον Πρωθυπουργό μας και το οποίο κομμάτι φανέρωσε ο Λάκης Λαζόπουλος στο Αλτσαντίρι, δημιουργώντας μάλιστα και πολλές αντιδράσεις, τόσο μέσα στους κόλπους της Κυβέρνησης (βλέπε δηλώσεις Πεταλωτή), όσο και μέσα στους δημοσιογραφικούς κύκλους.

Συμπέρασμα : « Κυβερνήτες» σαν το δικό μας, από ότι φαίνεται, όταν τους ακουμπάς καίγεσαι!!! Γι΄αυτό κάηκε και ο Στρος Καν.

Τρίπολη 26-3-2011

Τάσος Παπαζαχαρίας
Μέλος του Συντονιστικού Οργάνου
Της Δημοτικής Κίνησης Δήμου Τρίπολης
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ
Tasospapazax.blogspot.com

Θ. Πετράκος: «τι γίνεται με την περιφ. επιτροπή διαβούλευσης?"

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ»

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη,
Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 178 του νόμου 3852/2010 («Καλλικράτης»), και μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών από την εγκατάσταση σας ως περιφερειακή αρχή, συνιστάται με δική σας απόφαση η περιφερειακή επιτροπή διαβούλευσης (ΠΕΔ) ως γνωμοδοτικό όργανο.
Η ΠΕΔ αποτελείται, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο από:
- Τους δημάρχους της περιφέρειας
- Εκπροσώπους εργαζομένων
- Εκπροσώπους εργοδοτών
- Εκπροσώπους επιμελητηρίων
- Εκπροσώπους επιστημονικών φορέων
- Εκπροσώπους συνεταιριστικών οργανώσεων
- Εκπροσώπους της αποκεντρωμένης διοίκησης
- Εκπροσώπους των κρατικών υπηρεσιών
- Εκπροσώπους κοινωνικών οργανώσεων και φορέων
- Πολίτες
Η ΠΕΔ:
- Εισηγείται στο ΠΣ σχετικά με βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
- Γνωμοδοτεί σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος που παραπέμπονται σ’ αυτήν.
- Εξετάζει προβλήματα και αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας Πελοποννήσου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση και προώθησή τους.
Μέχρι σήμερα κε Περιφερειάρχη δεν προχωρήσατε στην σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης!
Παρά το γεγονός ότι ως παράταξη η «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» θεωρεί πως τέτοια γνωμοδοτικά όργανα όπως η ΠΕΔ χρησιμοποιούνται συνήθως ως επίφαση δημοκρατίας από όσους ,όπως εσείς, ασκούν μια στενή διαχειριστική πολιτική στην αυτοδιοίκηση, παρ όλα αυτά η έστω και περιορισμένη δυνατότητα πολιτών και φορέων να εκφράζουν σε ένα θεσμικά κατοχυρωμένο όργανο την άποψη τους για σοβαρά θέματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου έπρεπε να διαφυλαχθεί.
Ελέγχεστε επομένως, κε Περιφερειάρχη, για αντιδημοκρατική πρακτική σε βάρος των πολιτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τους οποίους αφαιρείτε το δικαίωμα και την δυνατότητα της διατύπωσης γνώμης για τα ζητήματα ζωτικής σημασίας που τους αφορούν.
Σας επερωτούμε λοιπόν:
Γιατί δεν προχωρήσατε στην σύσταση της ΠΕΔ;
- Εκτιμήσατε ότι δεν είναι χρήσιμη και απαραίτητη;
- Πιστεύετε ότι διατηρείτε την δυνατότητα να μην εφαρμόζετε επιλεκτικά διατάξεις του νόμου;
- Εν τέλει πως προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε την θεσμική ανωμαλία που προέκυψε και για την οποία είστε αποκλειστικά υπεύθυνος;

24/5/2011
Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ε.Σ.Π.Α. ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου–Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος, ύστερα από την θετική αξιολόγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου, υπέγραψε τις αποφάσεις ένταξης για χρηματοδότηση των ακόλουθων έργων στο Δ.Ε.Π.Ι.Ν. – Πελοποννήσου 2007–2013 συνολικού προϋπολογισμού 2.165.000,00 €.
Ειδικότερα, πρόκειται για τα εξής έργα:
1. «Προστασία, προβολή και ανάδειξη μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στον πολεοδομικό ιστό της Σπάρτης και συνδεσή τους με τα βυζαντινά μνημεία της Ακρόπολης)» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 400.000 €.

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη των μνημείων που έχουν αποκαλυφθεί στα οικοδομικά τετράγωνα 126 και 127 της πόλης. Προβλέπεται η προμήθεια-εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων και αποθηκών, η αντικατάσταση της υπάρχουσας περίφραξης των οικοπέδων από συρματόπλεγμα και η τοποθέτηση τριών θυρών εισόδου. Επίσης θα γίνουν αποψιλώσεις από τη βλάστηση, ανασκαφικοί καθαρισμοί, αποχωματώσεις, διερευνητικές εργασίες, διαλογή και διευθέτηση σκόρπιων αρχιτεκτονικών μελών, συντήρηση-στερέωση των τοιχοποιιών, τεκμηρίωση των τελικών σταθμών των επιφανειών τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό των κτισμάτων, διευθέτηση των όμβριων υδάτων με την παροχέτευσή τους στο δίκτυο της πόλης, εξασφάλιση των απολήξεων των τοιχοποιιών, συντήρηση κινητών αρχιτεκτονικών μελών, επιγραφών και τυχόν αξιόλογων ευρημάτων που θα προκύψουν από τις εργασίες, συντήρηση επιφανειών―δαπέδων, ψηφιδωτών, κονιαμάτων κ.ά. Στον τομέα της προβολής των μνημείων προβλέπεται η συμπλήρωση της υπάρχουσας αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής τεκμηρίωσης, η διαμόρφωση χώρων στάσης-θέασης συνολικού εμβαδού 325 τ.μ., η κατασκευή οκτώ πάγκων ανάπαυσης και η τοποθέτηση δέκα ενημερωτικών πινακίδων, μεταξύ των οποίων οι πινακίδες κατεύθυνσης προς τα μνημεία της Ακρόπολης της αρχαίας Σπάρτης. Τέλος, θα γίνουν φυτεύσεις χαμηλής θαμνώδους βλάστησης και θα εκδοθεί ειδικό ενημερωτικό έντυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και στη γραφή Braille. Καθ’ όλη την πορεία των εργασιών θα γίνεται σχολαστική τοπογραφική-αρχιτεκτονική-αρχαιολογική τεκμηρίωση (φωτογραμμετρία, σχεδίαση, φωτογράφηση-αεροφωτογράφηση κ.ά.) των επεμβάσεων και των νέων στοιχείων και επεμβάσεων που θα προκύπτουν.

2. «Σπήλαιο Φράγχθι Δήμου Ερμιονίδας: Ανάδειξη και αξιοποίηση σπηλαίου και του περιβάλλοντος χώρου» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 295.000 €.
Το έργο αφορά στην ανάδειξη και αξιοποίηση του σπηλαίου «Φράγχθι» Δήμου Ερμιονίδας, το οποίο αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της προϊστορίας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου που σήμερα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Η πρόταση αφορά καταρχήν στην ήπια διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του σπηλαίου με την κατασκευή χαμηλού διαδρόμου κίνησης, ο οποίος θα παρέχει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να περιηγηθεί με ασφάλεια στο χώρο και να παρατηρήσει τις ανασκαφικές τομές, καθώς και στην τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων που θα δίνουν πληροφορίες για την ιστορία του χώρου και των ανασκαφών. Στο πλαίσιο αυτών των επεμβάσεων προβλέπεται και μικρής κλίμακας ανασκαφική έρευνα σε συγκεκριμένες τομές που είχαν διανοιχτεί κατά τη δεκαετία του 1970, καθώς και ο καθαρισμός και η οριοθέτησή τους, ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευσή τους και να εξασφαλιστούν συνθήκες ασφάλειας κατά την προσέλευση επισκεπτών. Επιπλέον, προτείνονται μικρής κλίμακας επεμβάσεις στο εξωτερικό του σπηλαίου με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης σε αυτό και τη συνολική διευθέτηση του χώρου. Συγκεκριμένα, προτείνεται ο καθαρισμός και η διαμόρφωση του τελευταίου τμήματος του μονοπατιού που οδηγεί στην είσοδο του σπηλαίου (μήκους περίπου 140μ.), η σήμανση των πλήρως διαβρωμένων σήμερα ανασκαφικών τομών της Παραλίας και η τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ανασκαφή και τα ευρήματα του συγκεκριμένου τμήματος του αρχαιολογικού χώρου. Τέλος, στον εξωτερικό του σπηλαίου χώρο θα τοποθετηθεί μικρό βοηθητικό κτίριο τύπου προκατασκευασμένου οικίσκου για αποθήκευση και φύλαξη ειδικού σπηλαιολογικού εξοπλισμού ασφαλείας, χρήσιμου για τη διεξαγωγή οργανωμένων επισκέψεων στο χώρο.

3. «Ανάπλαση Πλατεία Πετρινού Δήμου Τρίπολης» συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 1.470.000 €.
Η προτεινόμενη διαμόρφωση στην πλατεία Πετρινού αφορά έκταση περίπου 5.800 τ.μ. Το σχέδιο της διαμόρφωσης είναι απλό, κυριαρχείται από έναν ορθογώνιο κατασκευαστικό κάναβο 7.50Χ7.50μ, που βοηθάει αποτελεσματικά την έντεχνη κατασκευή του έργου και την ένταξη στο σχέδιο των διαφόρων στοιχείων που το ολοκληρώνουν, όπως π.χ. τα φωτιστικά σώματα, τα δένδρα κ.λπ. Οι διαστάσεις του κανάβου σε ορισμένα σημεία προσαρμόζονται, ώστε να διατηρείται η εντύπωση του σχεδίου.

Δεν είναι αξιόπιστα τα συστήματα πυρανίχνευσης που προμηθεύτηκαν οι παλαιές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Περιορισμένων δυνατοτήτων και άρα μη αξιόπιστα χαρακτήρισαν οι διοικητές των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Δεσινιώτης Δ/κτης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αιγίου, κ.α.), τα υπάρχοντα συστήματα πυρανίχνευσης, που προμηθεύτηκαν οι προηγούμενες Νομαρχιακές Διοικήσεις, αφού δεν παρέχουν πλήρη στοιχεία ειδικά για τα μεγάλα συμβάντα. Η ενημέρωση για την αστοχία των συστημάτων από τους επικεφαλής των Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής των ΠΕ Πελοποννήσου έγινε στην Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ενόψει της έναρξης της περιόδου πυροπροστασίας, μετά από απαίτηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρου Τατούλη.

Ο κ. Τατούλης ζήτησε από τους επικεφαλής των Υπηρεσιών της Πυροσβεστικής των ΠΕ Πελοποννήσου να αναζητηθεί άμεσα λύση με δεομένη την έναρξη της θερινής περιόδου και την αύξηση των μέτρων πυρανίχνευσης στην Περιφέρεια. Σύμφωνα με τους αξιωματικούς της ΠΥ, λύση θα προσφέρει το ενιαίο σύστημα πυρανίχνευσης, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα πανελλαδικής κάλυψης και προσφοράς στοιχείων. Για το λόγο αυτό, αλλά και για την αποφυγή του φαινομένου της σύγχυσης των πληροφοριών, αποφεύγεται η χρησιμοποίησή από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
των παλαιών συστημάτων που προμηθεύτηκαν οι προηγούμενες Νομαρχιακές Διοικήσεις.

Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) χαρακτηρίζει απαράδεκτη και άκρως προκλητική την κοινή Υπουργική Απόφαση, που υπογράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εργασίας και ο Υφυπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία οι ασφαλιστικές εισφορές (του εργαζόμενου !!!) των αιρετών των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού οι οποίοι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή Υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Δ.Δ. και Δημοσίων Επιχειρήσεων θα καταβάλλονται από το Δήμο ή την Περιφέρεια που έχουν εκλεγεί.

Τη στιγμή που ο μέσος εργαζόμενος βογκά κάτω από την ληστρική επιδρομή άμεσων και έμμεσων φόρων και βλέπει το «όνειρο μιας αξιοπρεπούς σύνταξης» να χάνεται η κυβέρνηση «τολμά» με μια Κ.Υ.Α. που προκαλεί βάναυσα την στοιχειώδη «κοινή λογική» να πουλά εκδούλευση στους «ημετέρους» εξυπηρετώντας τα δομικά στοιχεία ενός πολιτικού συστήματος που στη συνείδηση του πολίτη έχει καταρρεύσει ανεπιστρεπτί.

Σε μία περίοδο που η Τοπική Αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει, κατ’ ομολογία και της κυβέρνησης, σοβαρά οικονομικά προβλήματα και υποτίθεται ότι γίνεται μία προσπάθεια εξυγίανσης της μέσω και του «Καλλικράτη» και οι εργαζόμενοι των Ο.Τ.Α. βρίσκονται αντιμέτωποι με μία άνευ προηγουμένου «επίθεση» στα δικαιώματα τους (ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά, εργασιακά, μισθολογικά κ.λ.π.), η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί μνημείο αντιφατικής πολιτικής και ομολογία ανικανότητας στην αντιμετώπιση της σοβαρής οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καταγγέλλει την κυβέρνηση για στείρα πολιτική και μανία καταδίωξης των εργαζομένων, επιδεικνύοντας ιδιαίτερη σπουδή στο «πετσόκομμα» του εισοδήματος τους, ενώ αντίθετα προχωράει σε χαριστικές ρυθμίσεις επιβαρύνοντας τους Ο.Τ.Α. και προκαλώντας το κοινό περί δικαίου αίσθημα.

ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΠΟΥ ΡΙΧΝΕΙ ΤΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Στην τελική ευθεία κατασκευής του μπήκε ένα από τα σημαντικότερα έργα ανάπτυξης της Πελοποννήσου. Πρόκειται για το έργο ανακατασκευής του λιμανιού του Παραλίου Άστρους του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, το οποίο μετά την υπογραφή που έβαλε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος αρχίζει άμεσα να υλοποιείται.

Συγκεκριμένα ο κ. Τάσος Αποστολόπουλος υπέγραψε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου και άναψε έτσι το πράσινο φως για την κατασκευή σειράς έργων υποδομής και προστασίας του λιμανιού του Παραλίου Άστρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των παραπάνω περιβαλλοντικών όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του αλιευτικού καταφυγίου της περιοχής. Το έργο αυτό είχε τεθεί από την τοπική αυτοδιοίκηση ως βασικός μοχλός ανάπτυξης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και το περίμενε για πολλά χρόνια η τοπική κοινωνία.

Μεταξύ άλλων στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους θα πραγματοποιηθεί κατασκευή 4 πλωτών προβλητών, κατασκευή ράμπα καθέλκυσης και ανέλκυσης σκαφών, κατασκευή παραλιακού κρηπιδώματος 85 μ. και θα γίνει εκβάθυνση της λιμενολεκάνης κατά 1,50 μ. Επίσης, σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, θα γίνει διαμόρφωση χώρων με δαπεδόστρωση και φύτευση συνολικής έκτασης 5,8 στρεμμάτων. Παράλληλα θα επανατοποθετηθούν φυσικοί λίθοι και ογκόλιθοι που θα θωρακίσουν το λιμάνι, ενώ θα εγκατασταθεί σύγχρονο δίκτυο ύδρευσης πυρόσβεσης και ηλεκτροδότησης για τις ανάγκες των σκαφών. Όπως γίνεται κατανοητό, οι εργασίες που θα γίνουν στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους θα δώσουν μία άλλη εικόνα στον χώρο και κυρίως μία άλλη προοπτική στην ευρύτερη περιοχή.

Με δήλωσή του ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κ. Τάσος Αποστολόπουλος τόνισε ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και να αντιμετωπίζεται άμεσα κάθε τυχόν παράβαση από τον ανάδοχο του έργου. «Νιώθω ιδιαίτερη χαρά που ένα τόσο σημαντικό έργο για την Πελοπόννησο παίρνει το δρόμο της εκτέλεσης. Είμαι σίγουρος ότι αυτό το έργο υποδομής θα δώσει μια νέα ώθηση στην τουριστική ανάπτυξη της πανέμορφης Κυνουρίας» δήλωσε ο κ. Αποστολόπουλος.

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Το 2ο Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας στην Πελοπόννησο

Επίκεντρο σημαντικά σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς

Ισθμός, Νεμέα, Καλιάνοι, Σκοτεινή, Λεβίδι, Μαίναλο, Βυτίνα, Δημητσάνα, Παλούμπα, Ράφτη, Κρέστενα, Τρυπητή, Ανδρίτσαινα, Νέδα, Μεγαλόπολη, Βλαχοκερασιά, Αγ. Πέτρος, Καστάνιτσα, Άστρος, Άργος είναι οι περιοχές που θα περάσει το 2ο Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας.
Η ΦΙΛΠΑ και ο ΣΙΣΑ σας προσκαλούν στο «2ο Κλασσικό Ράλλυ Ελλάδας», μία ιστορική συνδιοργάνωση που έχει σαν επίκεντρο σημαντικά σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας. Στον αγώνα που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κώδικα Εκδηλώσεων της FIVA θα συμμετέχουν περίπου 90 ιστορικά αυτοκίνητα, τα οποία θα κληθούν να διατρέξουν ορεινές και παράκτιες διαδρομές θρυλικών ράλλυ του παρελθόντος.
Την Παρασκευή 27/5 θα λάβει χώρα η ο Διοικητικός-Τεχνικός Έλεγχος και η πανηγυρική εκκίνηση από τους πρόποδες του ιερού βράχου της Ακροπόλεως. Το Σάββατο 28/5 στο Αλεξάνδρειο Συνεδρειακό Κέντρο στον Ισθμό τα πληρώματα από Αθήνα θα ενωθούν με αυτά που θα πάρουν εκκίνηση από Πελοπόννησο και στις 11:30 το πρωί θα δοθεί η εκκίνηση του 1ου αγωνιστικού σκέλους. Οι αγωνιζόμενοι θα κινηθούν προς Νεμέα, Καλίανους, Σκοτεινή, Λεβίδι, Μαίναλο και Βυτίνα,όπου θα γίνει και ανασυγκρότηση. Στη συνέχεια θα περάσουν από Δημητσάνα, Παλούμπα, Ράφτη και μετά από «μυθικές» απλές & ειδικές διαδρομές θρυλικών ράλλυ του παρελθόντος οι διαγωνιζόμενοι θα τερματίσουν την 1η μέρα στην μοναδική Ολυμπία. Την Κυριακή 29/5 στις 10:00 το πρωί θα εκκινήσουν για τις διαδρομές της 2ης ημέρας με κατεύθυνση Κρέστενα, Τρυπητή, Ανδρίτσαινα, Νέδα και Μεγαλόπολη. Μετά θα περάσουν από Βλαχοκερασιά, Αγ. Πέτρο, Καστάνιτσα, Άστρος και θα τερματίσουν πανηγυρικά στο Άργος με την εκτέλεση περίπου 16 ειδικών διαδρομών ακριβείας και την συμπλήρωση 500 περίπου αγωνιστικών χιλιομέτρων. Αν σε αυτά τα χιλιόμετρα προστεθούν και αυτά από και προς Αθήνα τότε το σύνολο της διαδρομής ανέρχεται στα 700 χλμ. Τη Δευτέρα 30/5 στις 20:30 θα λάβει χώρα η δεξίωση απονομής των επάθλων στο Κτήμα Λιάρου.
Δεκτά να συμμετάσχουν θα είναι διμελή πληρώματα με ιστορικά αυτοκίνητα κατηγοριών παλαιότητας Ε, F και G, για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποιητικό Αναγνώρισης FIVA. Οι αγωνιζόμενοι θα έχουν δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατηγορίες με διαφορετικές μέσες ωριαίες ταχύτητες, οι οποίες όμως θα έχουν την ίδια γενική κατάταξη. Οι μέσες ωριαίες ταχύτητες θα είναι είτε έως 46 χλμ/ώρα (Πράσινοι), είτε έως 50 χλμ/ώρα (Κόκκινοι), ανεξαρτήτως της κατηγορίας παλαιότητας των αυτοκινήτων τους.
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα 290€ για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ή 370€ για διαμονή σε 2 μονόκλινα δωμάτια και καλύπτει:
Ασφάλιση προς τρίτους κατά τη διάρκεια του αγώνα
Έπαθλα & αναμνηστικά του αγώνα
Συμμετοχή στη δεξίωση απονομής και στις εκδηλώσεις του αγώνα γενικότερα
Συμμετοχή στο έπαθλο «Πολυνίκης» της ΕΟ.ΦΙΛΠΑ
Συμμετοχή στο Πρωτάθλημα του ΣΙΣΑ
Μία διανυκτέρευση και δείπνο στο ξενοδοχείο «Αμαλία» της Αρχαίας Ολυμπίας
Την αναλογία των δαπανών σε όλα τα έξοδα της διοργάνωσης του αγώνα.


Αγανακτισμένοι στις πλατείες της Πελοποννήσου

Καλαμάτα και Ναύπλιο θα βγουν τελικά στους δρόμους;

Μέσα από το facebook συνεχίζεται η προσπάθεια για συγκεντρώσεις αγανακτισμένων πολιτών και στην Πελοπόννησο.
Ήδη πολλοί είναι αυτοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή στις εκδηλώσεις της Καλαμάτας και του Ναυπλίου.
Το κάλεσμα για την Καλαμάτα είναι στην κεντρική πλατεία, ενώ για το Ναύπλιο στην πλατεία Τριών Ναυάρχων. Το απόγευμα θα φανεί τελικά αν θα υπάρχει συμμετοχή.
Όπως αναφέρουν στο facebook:

Ας αρχισουμε την ειρηνικη επανασταση στην πολη μας. Εξω απο κομματα,χωρις φασαριες,χωρις κουκουλες,χωρις βια, στα χναρια των Ισπανων αδελφων μας!
Παρακατω σας παραθετω το μανιφεστο των Ισπανων που εχουν καταιβει στους δρομους. Πανω κατω πιστευω πως αντιπροσωπευει και τα δικα μας θελω !
Στο άρθρο αυτό μεταφράζουμε και αναδημοσιεύουμε από την ισπανόφωνη ιστοσελίδα http://democraciarealya.es/ το μανιφέστο πολιτών ενάντια στο πολιτικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η διατύπωση του μανιφέστο είναι ενωτική, αφήνοντας στην άκρη ιδεολογίες, κομματικές ταμπέλες, θρησκείες, και απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που ζουν στην Ισπανία. Ανάλογο μανιφέστο έχει δημοσιευθεί και από πολίτες της Πορτογαλίας.
toma la calle 15-05-2011
Είμαστε απλοί άνθρωποι. Είμαστε σαν εσάς: τους ανθρώπους, που ξυπνούν κάθε πρωί για να σπουδάσουν, να εργαστούν ή να βρουν δουλειά, άνθρωποι που έχουν οικογένεια και φίλους. Οι άνθρωποι, που δουλεύουν σκληρά κάθε ημέρα για να προσφέρουν ένα καλύτερο μέλλον για τους γύρω τους.
Μερικοί από μας θεωρούνται προοδευτικοί, άλλοι συντηρητικοί. Μερικοί από εμάς πιστεύουν στο Θεό, μερικοί όχι. Μερικοί από εμάς έχουν σαφώς καθορισμένες ιδεολογίες, άλλοι είναι απολιτίκ, αλλά είμαστε όλοι ανήσυχοι και εξοργισμένοι για τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές προοπτικές που βλέπουμε γύρω μας: τη διαφθορά ανάμεσα σε πολιτικούς, επιχειρηματίες, τραπεζίτες, αφήνοντας μας αβοήθητους, χωρίς φωνή.
Αυτή η κατάσταση έχει γίνει κανονικά, μια καθημερινή ταλαιπωρία, χωρίς ελπίδα. Αλλά αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να την αλλάξουμε. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε τα πράγματα, ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε μια καλύτερη κοινωνία μαζί. Ως εκ τούτου,υποστηρίζουμε ότι:
Οι προτεραιότητες για κάθε προηγμένη κοινωνία πρέπει να είναι η ισότητα, η πρόοδος, η αλληλεγγύη, η ελευθερία του πολιτισμού, η βιωσιμότητα και η ανάπτυξη, η ευημερία και η ευτυχία των ανθρώπων.
Αυτά είναι αναφαίρετες αξίες που πρέπει να ισχύουν στην κοινωνία μας: το δικαίωμα στη στέγαση, την απασχόληση, τον πολιτισμό, την υγεία, την εκπαίδευση, την πολιτική συμμετοχή, την ελεύθερη προσωπική ανάπτυξη, καθώς και τα δικαιώματα των καταναλωτών για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή.
Η τρέχουσα κατάσταση της κυβέρνησης και του οικονομικού μας συστήματος, δεν φροντίζουν αυτά τα δικαιώματα, και με πολλούς τρόπους αποτελούν εμπόδιο για την πρόοδο της ανθρωπότητας.
Η δημοκρατία ανήκει στο λαό το οποίο σημαίνει ότι η κυβέρνηση αποτελείται από κάθε έναν από εμάς. Ωστόσο, στην Ισπανία, τα περισσότερα μέλη της πολιτικής τάξης δεν μας λαμβάνουν καν υπόψη. Οι πολιτικοί θα πρέπει να μεταφέρουν τη φωνή μας στα θεσμικά όργανα, διευκολύνοντας την πολιτική συμμετοχή των πολιτών μέσω άμεσων καναλιών, κάτι που θα προσφέρει το μεγαλύτερο όφελος για την ευρύτερη κοινωνία. Ο ρόλος τους είναι να πλουτίσουν και να ευημερούν εις βάρος μας, που είμαστε απλοί θεατές της δικτατορίας των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων που έχουν στην κατοχή τους στην εξουσία μέσω του δικομματισμού των PP & PSOE.
Η επιθυμία για η εξουσία και τη συσσώρευση της σε λίγους δημιουργεί ανισότητα, ένταση και αδικία, η οποία οδηγεί στη βία, την οποία εμείς απορρίπτουμε.Το πεπαλαιωμένο και αφύσικο οικονομικό μοντέλο ωθεί την μηχανή της κοινωνίας σε έναν συνεχόμενο κύκλο όπου οι λίγοι πλουτίζουν και οι πολλοί γίνονται φτωχότεροι. μέχρι την κατάρρευση.
Η θέληση και ο σκοπός του ισχύοντος συστήματος είναι η συσσώρευση του χρήματος, όχι όσον αφορά την απόδοση και την ευημερία της κοινωνίας. Σπαταλώντας πόρους, μολύνοντας τον πλανήτη, δημιουργώντας ανεργία και δυσαρεστημένους πολίτες.
Οι πολίτες είναι τα γρανάζια μιας μηχανής σχεδιασμένης για να εμπλουτίσει μια μειοψηφία η οποία δεν αφορά τις ανάγκες μας. Είμαστε ανώνυμοι, αλλά χωρίς εμάς τίποτε από αυτά δεν θα υπήρχε, γιατί εμείς κινούμε τον κόσμο.
Αν ως κοινωνία δεν μάθουμε να εμπιστευόμαστε το μέλλον μας, ζώντας σε μια ανεξέλεγκτη οικονομία η οποία δεν επιστρέφει ποτέ τον παραγόμενο πλούτο στους περισσότερους, δεν θα μπορέσουμε να εξαλείψουμε τις αδικία απ’ την οποία υποφέρουμε.
Χρειαζόμαστε μία ηθική επανάσταση. Αντί να τοποθετούμε τα χρήματα πάνω τους ανθρώπους, ας τα φέρουμε στην υπηρεσία των ανθρώπων. Είμαστε άνθρωποι, όχι προϊόντα. Δεν είμαι ένα προϊόν αυτού που αγοράζω ,του λόγου για τον οποίο το αγοράζω, ούτε αυτού από τον οποίο το αγοράζω
Για όλα τα παραπάνω, είμαι εξοργισμένος.
Νομίζω ότι μπορώ να τα αλλάξω.
Νομίζω ότι μπορώ να βοηθήσω.
Γνωρίζω ότι μαζί μπορούμε .Γνωρίζω ότι μπορώ να βοηθήσω.
Ξέρω ότι μαζί μπορούμε.
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!


Γυρίζουν στην πατρίδα τους οι Κούροι

Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ενέκρινε την επιστροφή των γλυπτών στην Κορινθία

Στον τόπο τους, στην Κορινθία, θα επιστρέψουν σύντομα οι Κούροι, μετά την θετική απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Είχαν κατασχεθεί πριν από έναν χρόνο στα χέρια δύο αγροτών αρχαιοκάπηλων και φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Στο μεταξύ η Εφορεία Προϊστορικών - Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου έκανε ανασκαφές και βρήκε και τις κνήμες των Κούρων και θραύσματα από την κόμμωσή τους, τα οποία φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου.
Η έγκριση από το ΚΑΣ ήταν ουσιαστικά μία τυπική διαδικασία με την οποία ολοκληρώθηκε μια πολύμηνη προσπάθεια για την επιστροφή των γλυπτών στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου.
Τα αγάλματα εκτιμάται ότι έχουν εμπορική αξία 10,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για μοναδικά έργα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής, που χρονολογούνται προς το τέλος του 6ου αιώνα π.Χ.
Ο ένας έχει ύψος 1,82 μέτρα και ο δεύτερος είναι λίγο μικρότερος, με ύψος 1,78 μέτρα και σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, ένα από τα στοιχεία της μοναδικότητάς τους είναι ότι πρόκειται για δύο πανομοιότυπα έργα με κοινά χαρακτηριστικά προσώπου.


Σκουπίδια Καλαμάτας θέλει... ο Μπόμπολας

Η εταιρεία "Ηλέκτωρ" συμφερόντων της οικογένειας Μπόμπολα, διεκδικεί μεταξύ άλλων την διαχείριση των απορριμμάτων στην Καλαμάτα.Δύο ακόμη εταιρείες, με τη μια να είναι η Ram, κατέθεσαν πρόταση για το έργο που έχει προϋπολογισμό 3 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να οτνίσουμε ότι προσφορές έχει υποβάλλει η εταιρεία που ήδη έχει εγκαταστήσει το πιλοτικό σύστημα στην Μαραθόλακα αλλά και άλλες εταιρείες με ορατά αποτελέσματα..

Η Ένωση Αστυνομικών Αρκαδίας καταγγέλλει ελλείψεις και ζητά στήριξη της πολιτείας και της κοινωνίας

Η Ένωση Αστυνομικών υπαλλήλων Αρκαδίας με υπόμνημά της στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στους βουλευτές Αρκαδίας, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, το δήμαρχο Τρίπολης, αλλά και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρεται στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στο έργο τους και ζητούν λύσεις.

Στο υπόμνημα αναφέρουν μεγάλες ελλείψεις προσωπικού σε ποσοστό 30%, αφού είναι κενές 122 θέσεις αστυνομικών και ζητούν ”άμεση ενίσχυση με τουλάχιστον 25 εξερχόμενους αστυνομικούς από τις σχολές της ΕΛΑΣ τον Οκτώβριο του 2011. Μη απόσπαση αστυνομικών από τον Νομό μας, ιδίως τους καλοκαιρινούς μήνες, προς νησιά και άλλους Νομούς της Χώρας” και αναδιάρθρωση υπηρεσιών για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση.

Υπογραμμίζουν ότι ”το μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιακών οχημάτων χρίζουν αντικατάστασης, λόγω παλαιότητας και εντατικής χρήσης”. Επίσης σημειώνουν ότι ”τα αλεξίσφαιρα γιλέκα είναι παλαιού τύπου, μη εύχρηστα (βαριά και ογκώδη), οι φορητοί ασύρματοι είναι και αυτοί παλαιού τύπου, ασύμβατοι με τη σύγχρονη τεχνολογία, στη δε ομάδα ΔΙΑΣ η οποία είναι στελεχωμένη με δώδεκα άτομα, οι πέντε εξ΄ αυτών έως και σήμερα δεν έχουν ακόμα προμηθευτεί τον προβλεπόμενο εξοπλισμό”.

Διεκδικούν την ενίσχυση τουλάχιστον με οκτώ έγχρωμα περιπολικά, δύο συμβατικά, δύο μοτοσικλέτες και άμεση έγκριση των δαπανών ειδικότερα αυτών που αφορούν την επισκευή οχημάτων. Απλοποίηση της διαδικασίας ελέγχου έγκρισης και εκταμίευσης των δαπανών δίνοντας προτεραιότητα στις προμήθειες οι οποίες έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή επάρκεια και δράση, εξόφληση των υπομνημάτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις που έχει πραγματοποιήσει το προσωπικό και εκκρεμούν από το έτος 2009 και την προμήθεια τουλάχιστον πενήντα αλεξίσφαιρων γιλέκων και τριάντα ασυρμάτων νέας τεχνολογίας καθώς και τον άμεσο εξοπλισμό της ομάδας ΔΙΑΣ.

Στο υπόμνημα των αστυνομικών τα προβλήματα δεν έχουν τέλος, καταγγέλλουν ότι σε πολλά αστυνομικά τμήματα τα περιπολικά είναι επανδρωμένα μόνο με τον και ζητούν να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται δυνάμεις σε μέτρα τάξης στην Αθήνα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Διεκδικούν αναβάθμιση και επανακαθορισμό του συστήματος της εκπαίδευσης και την επαναφορά του στο προϋπάρχον καθεστώς των πέντε ημερών ετησίως, καθώς και την ίδρυση και λειτουργία σκοπευτηρίου στην Αρκαδίας.

Αναφέρονται στις περικοπές που έχουν υποστεί και ζητούν ”να σταματήσει η αφαίμαξη στους μισθούς των αστυνομικών, να υπάρξει μισθολόγιο δίκαιο με τη σταδιακή ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων. Θεσμοθέτηση πραγματικής αμοιβής για την πέρα του 5νθημέρου εργασία και εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυκτερινά καθώς και την θεσμοθέτηση του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικινδύνου και ανθυγιεινού”.

Κλείνοντας τονίζουν ότι ”ζητάμε το αυτονόητο που είναι η διαφύλαξη και προάσπιση της αξιοπρέπειάς μας, να σταματήσει η συνεχιζόμενη απαξίωση της Ελληνικής Αστυνομίας και να μην αντιμετωπιζόμαστε από την Πολιτεία ως πολίτες Β΄ κατηγορίας και αναλώσιμοι. Η ΕΛΑΣ οφείλει να εγγυάται και να περιφρουρεί καθημερινά την κοινωνική γαλήνη και ασφάλεια των πολιτών και η πολιτεία πρέπει να δώσει τα εφόδια για να επιτευχθεί ο σκοπός και όχι να μας ωθεί να προσφεύγουμε σε εράνους και σε αναζήτηση “χορηγών” για βασικές υπηρεσιακές ανάγκες”.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας ενόψει της έναρξης της περιόδου πυροπροστασίας

Με ευρεία συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου υπό τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ Πέτρο Τατούλη και των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών κας Νικολάκου και κου Πουλά και την συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χειβιδοπουλου, αναπληρωτή Περιφερειάρχη, η συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενόψει της έναρξης της περιόδου πυροπροστασίας. Οι Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων δεν παραβρέθηκαν καθώς έχουν προηγηθεί συζητήσεις σε επίπεδο Ενοτήτων νωρίτερα υπό την δική τους εποπτεία.

Ο κ. Τατούλης έθεσε ως προτεραιότητα, στο μείζον ζήτημα της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων δομών. Αποστολή τους τόνισε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου είναι να διαπνέονται από έντονο αίσθημα υπευθυνότητας και σε διακλαδική λογική για την παροχή αυξημένων δυνατοτήτων πρόβλεψης. Με αυτό τον τρόπο η ενεργοποίηση τους θα συντελείται γρηγορότερα και σε κρίσιμα χρονικά σημεία που θα μειώσουν τις επιπτώσεις κατέληξε ο κ. Τατούλης.

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου, αφού επεσήμανε την ιδιαίτερη ευαισθησία της Περιφέρειας στο, ζωτικής σημασίας, θέμα των πυρκαγιών, επεσήμανε τους κινδύνους της συγκεκριμένης χρονιάς και επέστησε την προσοχή όλων των φορέων. Τόνισε την ανάγκη λήψης επιπρόσθετων μέτρων για καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και σημείωσε την ανάγκη συμμετοχής όχι μόνο των οργανωτικών δομών της πολιτείας, αλλά και όλων των πολιτών, τους οποίους κάλεσε να ευαισθητοποιηθούν και να αναλάβουν και τη δική τους ευθύνη. Ιδιαίτερα μάλιστα στην περίοδο αυτή, της μεγαλύτερης μεταπολεμικής κρίσης η ανάγκη συμμετοχής των πολιτών κρίνεται επιτακτικότερη και για το λόγο αυτό ζήτησε να εδραιωθεί μηχανισμός επικοινωνίας με την αρμόδια θεματική Αντιπεριφερειάρχη κα Νικολάκου προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή προσέγγιση.

Ο κ. Τατούλης σημείωσε την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου σχεδίου, το οποίο, κάτω από τη νέα δομή του Καλλικράτη, θα είναι ευέλικτο και αποτελεσματικό. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις ομάδες εθελοντών, τη δράση των οποίων εξήρε, και εξέθεσε το σκεπτικό της ουσιαστικής εμπλοκής τους και τη διαρκή επικοινωνία τους με τις αρμόδιες δομές για καλύτερο συντονισμό. Θα πρέπει όμως να πιστοποιηθούν αυτές οι ομάδες για καλύτερη και αξιόπιστη χρησιμοποίησή τους από την πυροσβεστική υπηρεσία σημείωσε ο κ .Τατούλης.

Ένα ακόμα πρόβλημα στο οποίο στάθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου είναι οι πυρκαγιές οι οποίες προκαλούνται από τους ΧΑΔΑ, όχι μόνο των ενεργών, αλλά και όσων έχουν κλείσει, για τους οποίους θα καλέσει όλους τους δημάρχους της περιφέρειας να εξακριβώσουν αν έχουν παύσει τη λειτουργία τους ή όχι. Τόνισε μάλιστα με έμφαση ότι αν μετά την απόφαση κλεισίματος ΧΑΔΑ διαπιστωθεί ότι αυτοί συνεχίζουν να λειτουργούν, θα εντέλλονται οι αρμόδιες υπηρεσίες τήρησης της απόφασης.

Πέραν τούτων έθεσε προ των ευθυνών της τη ΔΕΗ, η οποία όπως σημείωσε δεν στέκεται στο ύψος της ευθύνης της εφόσον εξαιτίας της προκαλείται σημαντικός αριθμός πυρκαγιών. Στο θέμα του εξοπλισμού κάλεσε τους δήμους οι οποίοι δεν δύνανται να χρησιμοποιήσουν τον εξοπλισμό που διαθέτουν να τον παραχωρήσουν στο πυροσβεστικό σώμα.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κάλεσε τέλος όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να υπακούσουν σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ενιαίες εντολές του συντονιστικού οργάνου και να βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες. Ο κεντρικός συντονισμός θα γίνεται από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και τους τρείς Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες, θέτοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την Περιφέρεια μπροστάρη στο πρόβλημα αυτό που ταλανίζει την Ελλάδα.

19χρονος νεκρός στο Λουτράκι

Στην είσοδο του Λουτρακίου έχασε τη ζωή του 19χρονός, που οδηγούσε μηχανάκι. Από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία εκτράπη της πορείας του και έπεσε σε κολώνα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Έφτασε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε τον άτυχο νεαρό στο Νοσοκομείο της Κορίνθου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Ένα τραγικό γεγονός που έχει βυθίσει σε πένθος όλη την τοπική κοινωνία καθώς άλλη μία ζωή χάθηκε στην άσφαλτο…

RAFTING στο Φαράγγι του Λούσιου

Ο Ε. Ο. Σ. Τρίπολης σας προσκαλεί να κάνουμε RAFTING στο Φαράγγι του Λούσιου και του Αλφειού Ποταμού, την Κυριακή στις 29 Μαΐου 2011.
Αναχώρηση το πρωί της Κυριακής και ώρα 8.30 π.μ. από τα γραφεία του Ε.Ο.Σ. Τρίπολης, Λαγοπάτη 43.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα εντευκτήρια του Συλλόγου έως την Πέμπτη 26-5-2011, από ώρα 19.00 έως 21.00 και στο τηλέφωνο 2710-232243.

50χρονος νεκρός στο δρόμο Ανάληψη – Μεσσήνη

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 50χρονος Γεώργιος Χριστόπουλος από την Ανάληψη Μεσσηνίας όταν το αυτοκίνητό του προσέκρουσε σε δέντρο ελιάς λίγο έξω από την Μεσσήνη.
Ο άτυχος άνδρας που είχε συνταξιοδοτηθεί λίγο καιρό πριν για άγνωστη αιτία παρέκλινε από την πορεία του πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε στο κορμό από τυην πλευρά του συνοδηγού. Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του.

Εκδήλωση για την παρουσίαση του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Με θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011», το Επιμελητήριο Αρκαδίας μέλος του Enterprise Europe Network, πραγματοποίησε ενημερωτική ημερίδα τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2011 στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές και εκπρόσωποι της πολιτείας έδωσαν το παρών στην ημερίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Επίσημος προσκεκλημένος και κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Ρήγας, ενώ στην εκδήλωση παρέστησαν και συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση: ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ο Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσος Αποστολόπουλος, ο βουλευτής Αρκαδίας κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο πρώην Υπουργός κ. Θεόδωρος Κασίμης, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Ευάγγελος Γιαννακούρας και κα Ντίνα Νικολακάκου, οι Πρόεδροι της ΟΕΒΑ και του ΣΕΒΙΠΕΤ, Συλλόγων, μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ.ά.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο συνεργάτης του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Νικόλαος Μεγρέμης, ο οποίος αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους κάλεσε για ένα σύντομο χαιρετισμό το Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Ιωάννη Μπουντρούκα. Ο κ. Μπουντρούκας αναφέρθηκε στη σημασία του Αναπτυξιακού νόμου για τις τοπικές επιχειρήσεις σε αυτήν την τόσο δύσκολη οικονομική και επιχειρηματική συγκυρία και επεσήμανε την ανάγκη να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος όσον αφορά στην αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων αυτών.
Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ο οποίος έκανε λόγο για την ανάγκη να γίνουν σημαντικά και αποφασιστικά βήματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σαν βασική κατεύθυνση εξόδου από την οικονομική κρίση.
Ο βασικός ομιλητής της ημερίδας, Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Παναγιώτης Ρήγας, ανέπτυξε τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις του νέου αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 και έκανε αναφορά στις καινοτομίες που εισάγει ο νέος αναπτυξιακός νόμος όσον αφόρα την αξιολόγηση, τα κίνητρα των επενδύσεων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα των εγκρίσεων των προτάσεων.
Συγκεκριμένα ο κ.Ρήγας αναφέρθηκε στις κατηγορίες επενδύσεων που είναι οι κάτωθι:
α) Γενική Επιχειρηματικότητα
β) Περιφερειακή Συνοχή
γ) Τεχνολογική Ανάπτυξη
δ) Νεανική Επιχειρηματικότητα. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη κατηγορία επενδύσεων που αφορά τη νεανική επιχειρηματικότητα, τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό να αλλάξει η φιλοσοφία που βλέπουμε έως τώρα την επιχειρηματικότητα και θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη νεανική επιχειρηματικότητα για να αλλάξει το μοντέλο λειτουργίας της ελληνικής οικονομίας.
ε) Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια
Στ) Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια και,
ζ) Σχέδια Συνέργεια και Δικτύωσης (clusters).
Στη συνέχεια ο Υφυπουργός αναφέρθηκε στα είδη ενισχύσεων που προσφέρει ο νέος αναπτυξιακός νόμος που αναλυτικότερα είναι:
α) Φορολογική απαλλαγή
β) Επιχορήγηση
γ) Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης(Leasing)
δ) Ευνοϊκά δάνεια μέσω ΕΤΕΑΝ

Μετά το πέρας της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις φορέων και επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται για την υλοποίηση του Αναπτυξιακού νόμου.