Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

10 νέες θέσεις με σύμβαση 8μηνης εργασίας στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α'


Η ΔΕΗ θα προχωρήσει στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη.

Οι θέσεις είναι: 
ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 3
ΔΕ Οδηγός Λεωφορείου 1
ΥΕ Φυλάκων 2
ΔΕ Μαγείρων 2
ΥΕ Εργατών 2

Υποβολή Αιτήσεων από 12.03.2015 έως και 23.03.2015.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΘ / ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄, Τ.Κ. 222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, υπόψη κας ΜΑΛΙΦΟΥΚΑ Νικολέττας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 27910 – 22 151 εσ. 32614) ή κ. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ Γεωργίου (τηλέφωνο επικοινωνίας : 27910 – 22 151 εσ. 32650).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 για τον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog