Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Δήμος Γορτυνίας: Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (EN ISO 9001:2008)

Πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2008


Ο Δήμος Γορτυνίας από τα τέλη του 2014 διαθέτει διεθνώς αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό από διαπιστευμένο Οργανισμό Πιστοποίησης για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 9001:2008. Το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης αφορά τις δραστηριότητες:

• του προγραμματισμού και του σχεδιασμού έργων – ενεργειών
• της μελέτης, της υλοποίησης και της παρακολούθησης έργων, υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών
• της οικονομικής διαχείρισης έργων – ενεργειών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας παρέχει «εργαλεία διοίκησης», όπως η παρακολούθηση της επίτευξης στόχων αναφορικά με τις διεργασίες του Δήμου Γορτυνίας και η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών, ώστε ο Δήμος Γορτυνίας να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην καθημερινή άσκηση των αρμοδιοτήτων του και να διασφαλίζεται ότι εντός του Δήμου Γορτυνίας προάγεται η ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για τη σημαντικότητα των απαιτήσεων των πολιτών.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας του Δήμου Γορτυνίας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001 αποτελεί ένα ακόμη βήμα σε συνέχεια της επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας (τύπου Α, Β και Γ) του Δήμου Γορτυνίας ως δικαιούχου πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 2012 και αποδεικνύει ότι ο Δήμος Γορτυνίας δεν επαναπαύεται στην προσπάθεια του για τη διαρκή βελτίωση των δραστηριοτήτων του.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου
Διαβάστε την Πολιτική Ποιότητας
Διαβάστε το Πιστοποιητικό ISO 9001

Γραφείο Τύπου
Δήμου Γορτυνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog