Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

Το τροπάριο της Κασσιανής στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Τρίπολης (photos+video)


Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιήθηκε η ακολουθία της Μεγάλης Τρίτης, παρουσία του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Τρίπολης.


Ο ναός κατακλύστηκε από πιστούς, προκειμένου να παρακολουθήσουν την Ακολουθία του Νυμφίου και να ακούσουν από τον Ορφέα Τρίπολης το τροπάριο της Κασσιανής.

Παρόντες ήταν o περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας του τόπου.

Ο Ορφέας Τρίπολης έδωσε στην κατανυκτική ατμόσφαιρα, ακόμα περισσότερο χρώμα αλλά και θείο φως, μέσα από τη μοναδική ερμηνεία του τροπαρίου της Κασσιανής.

«Ἡ Πόρνη ἐν κλαυθμῷ, ἀνεβόα οἰκτίρμον, 
ἐκμάσσουσα θερμῶς, τοὺς ἀχράντους σου πόδας,
θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς, καὶ ἐκ βάθους στενάζουσα.
Μὴ ἀπώσῃ με, μηδὲ βδελύξῃ Θεέ μου,
ἀλλὰ δέξαι με, μετανοοῦσαν,
καὶ σῶσον, ὡς μόνος φιλάνθρωπος»

Η Μ. Τετάρτη είναι αφιερωμένη στη μετάνοια της πόρνης, που άλειψε τα πόδια του Χριστού με μύρο, και στην προδοσία του Ιούδα Ξεκινώντας από τα παραδείγματα αυτά, ομολογούμε ότι «δεινόν η ραθυμία, μεγάλη η μετάνοια».

Ἡ Ἁγία καί μεγάλη Τετάρτη
Δυό γυναῖκες, λέγουσιν οἱ κριτικώτεροι τῶν Εὐαγγελίων ἑρμηνευταί, ἤλειψαν τόν Κύριον μύρω, ἡ  μέν πολύν καιρόν πρό τοῦ πάθους αὐτοῦ, ἡ δέ πρό ὀλίγων ἡμερῶν καί ἡ μέν ὑπῆρχε πόρνη καί ἁμαρτωλή, ἡ δέ σώφρων καί ἐνάρετος. Τοῦ εὐλαβοῦς τούτου ἔργου τήν μνήμην ἐπιτελοῦσα σήμερον ἡ Ἐκκλη­σία, καί εἰς τό πρόσωπον τῆς πόρνης αὐτό ἀναφέρουσα, συναναφέρει ἐνταυτῶ  καί τήν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα, ἅπερ ἀμφότερα ἐπράχθησαν, κατά τήν ἱστορικήν του Ματθαίου σειράν, δυό ἡμέρας πρό τοῦ νομικοῦ πάσχα, Μαρτίου κα ΄, ἡμερα Τετράδι τῆς ἑβδομάδος.
Ἡ γυνή λοιπόν ἐκείνη ἤλειψε διά τοῦ μύρου τήν κε­φαλήν καί τούς πόδας τοῦ Ἰησοῦ καί διά τῶν τριχῶν τῆς κεφαλῆς αὑτῆς ἀπεσπόγγισεν αὐτούς.
 Τό πολύτιμον ἐκεῖνο μῦρον ἔξετιμήθη 300 δηνάρια, ἤ περίπου 15 φλωρία βενετι­κά.
Ἐκ τῶν μαθητῶν ἐξόχως ὁ φιλάργυροα Ἰούδας σκανδαλίζεται, τάχα διά τήν ἀπώλειαν τοιούτου μύρου.
Ὁ  Ἴησοῦς ἐπιπλήττει αὐτόν, ἵνα μή ἐνοχλῆ τήν γυναῖκα καί ὁ Ἰούδας ἀγανακτῶν πορεύεται πρός τούς ἀρχιερεῖς, σύνηγμένους εἰς τήν αὐλην τοῦ Καϊάφα καί συμβουλευόμε­νους ἤδη κατά τοῦ 'Ιησοῦ καί συμφωνήσας μετ' αὐτῶν τήν προδοσίαν τοῦ διδασκάλου διά τριάκοντα ἀργύρια, ἀπό τότε ἐζήτει εὐκαιρίαν ἵνα αὐτόν παραδῶ. Ἕνεκα τούτου  ἐλαβεν  ἀρχήν  ἀπ' αὐτῶν  τῶν ἀποστολικῶν χρόνων ἡ νηστεία τῆς Τετράδος.

                                             + Ἱερεύς Ἰωάννης Σουρλίγγας

arcadiaportal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog