Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015

Τι ψήφισε η παράταξη Παυλή για τα απορρίμματα στο Λεβίδι


Ένα από τα κρισιμότερα δημοτικά συμβούλια του Δήμου Τρίπολης όσον αφορά στα απορρίμματα ήταν αυτό της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου. Αρχικά τα θέματα τα οποία ήρθαν προς ψήφιση στη συνεδρίαση του ΔΣ ήταν δύο, αλλά ύστερα από προτροπή των μελών τα θέματα διασπάστηκαν σε τρία.

Το πρώτο θέμα είχε να κάνει με τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρίπολης ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Λειτουργία μονάδας διαχείρισης – επεξεργασίας ΑΣΑ του Δήμου Τρίπολης με στόχο την ανάκτηση –αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων από μεταφερόμενη μονάδα», θέμα το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του ΔΣ.

Να αναφέρουμε ότι το έργο αυτό αφορά στην αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Τρίπολης με την προσθήκη υποδομών οι οποίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της λειτουργίας του. Το σύστημα θα λειτουργήσει στον χώρο της θέσης «Μαγούλα» Δ.Ε. Λεβιδίου, εφόσον προηγηθούν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στις αδειοδοτήσεις.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε κατά πλειοψηφία το θέμα, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κκ.: 1.Σμυρνιώτη Ιωάννη, 2.Κοσκινά Δημήτριου, 3.Ζαμπαθά Χριστίνας, 4.ΤαλούμηΚωνσταντίνου, 5.Αυδή Ανδρέα, 6.Εικοσιδέκα Μαρίας, 7.Γκόφη Αθανάσιου,8. Μπισιούλη Ζαφειρίου, 9.Τζιούμη Κωνσταντίνου, 10.Κούρου Ηλία, 11.Φαχούρι Ιμπραχήμ, 12.Αλεξάκη Βασίλειου, 13.Τσιαμούλου Νικόλαου, 14. Νίκου Παρασκευά,15. Γιαννούλη Αντωνίας, 16.Λάζαρη Ιωάννη και 17. Νικολάου Δημητρίου οι οποίοι ψήφισαν κατά και μειοψηφούντων των Δημοτικών συμβούλων κκ. 1. Σταμάτη Χαράλαμπου και 2. Κάμαρη Ηλία οι οποίοι ψήφισαν «παρών». Σημειωτέον ότι καταψήφισε και ο πρόεδρος της Τ.Κ. Λεβιδίου κ. Ξύδης Παναγιώτης.

Επόμενο θέμα το οποίο αφορούσε στα απορρίμματα ήταν και εκείνο της «Τροποποίησης τεχνικού προγράμματος για την υλοποίηση έργων στην περιοχή «Μαγούλα» Δ.Ε. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης».

Τα έργα αυτά είχαν να κάνουν με τη συντήρηση οδών πρόσβασης –κυκλοφορίας πρώην ΧΑΔΑ Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης, την κατασκευή περίφραξης πρώην ΧΑΔΑ Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης και τη διαμόρφωση χώρου πρώην ΧΑΔΑ Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε το θέμα κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κκ.: 1.Σμυρνιώτη Ιωάννη, 2.Κοσκινά Δημήτριου, 3.Ζαμπαθά Χριστίνας, 4.ΤαλούμηΚωνσταντίνου, 5.Αυδή Ανδρέα, 6.Εικοσιδέκα Μαρίας, 7.Γκόφη Αθανάσιου,8. Μπισιούλη Ζαφειρίου, 9.Τζιούμη Κωνσταντίνου, 10.Κούρου Ηλία, 11.ΦαχούριΙμπραχήμ, 12.Αλεξάκη Βασίλειου, 13.Τσιαμούλου Νικόλαου, 14. Νίκου Παρασκευά,15. Γιαννούλη Αντωνίας, 16.Λάζαρη Ιωάννη και 17. Νικολάου Δημητρίου οι οποίοι ψήφισαν κατά και μειοψηφούντων των Δημοτικών συμβούλων κκ. 1. Σταμάτη Χαράλαμπου και 2. Παπαχρόνη Παναγιώτη οι οποίοι ψήφισαν «παρών». Σημειωτέον ότι καταψήφισε και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λεβιδίου κ. Ξύδης Παναγιώτης.

Τέλος, το τρίτο θέμα με τίτλο «Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων υποδομής προσωρινής διαχείρισης ΑΣΑ Δήμου Τρίπολης ψηφίστηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη το ΔΣ Τρίπολης».

Να σημειώσουμε  ότι το ανωτέρω θέμα το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα είχε να κάνει με την αποδοχή της χρηματοδότησης ποσού 600.000 ευρώ που κατανεμήθηκε στον Δήμο Τρίπολης από το υπουργείο Εσωτερικών (4832/04-02-2015 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών) για την υλοποίηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων δήμου.

Επίσης, αναμορφώνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και εγγράφει στο σκέλος των εσόδων στον Κ.Α. 1211.0014 με τίτλο: «Επιχορήγηση για την υλοποίηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων Δήμου Τρίπολης», το ποσόν των 600.000 ευρώ, το οποίο και μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο και θα διατεθεί με νεότερη απόφαση του ΔΣ.


Πηγή:
arcadiaportal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog