Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Πελοπόννησος Πρώτα: στις 23 Μαΐου 2015 η εκδίκαση στο ΣτΕ των ενστάσεων εναντίον της ΜΠΕ της ΤΕΡΝΑ

Για τις εξελίξεις στην διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο 


Επειδή τον τελευταίο καιρό πολλά γράφονται για την εξέλιξη του διαγωνισμού της διαχείρισης των απορριμμάτων μέσω ΣΔΙΤ  της Περιφέρειας Πελοποννήσου,  οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:

Οι πρόσφατες απορρίψεις από το Δ’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (αποφάσεις 1076&1077/24-3-2015 ) των ενστάσεων των κατοίκων και του Δήμου Οιχαλίας, αφορούν κύρια διαδικαστικά, διοικητικά  θέματα στη διαχείριση του έργου.
Δεν αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικά και επιστημονικο-τεχνικά που θα εξεταστούν από το Ε΄ Τμήμα του ΣτΕ στις 13/5/2015 μετά από ένσταση πολλών φορέων (μεταξύ αυτών  και η προσφυγή των Περιφερειακών Συμβούλων  της παράταξής μας ) κατά της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου από τον προηγούμενο Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Οι παραπάνω αποφάσεις του ΣτΕ προφανώς επηρεάζουν τις αντίστοιχες αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έτσι προέκυψε  η 54/9-3-2015 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ανέβαλλε τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων της Διοίκησης , έως την έκδοση των σχετικών αποφάσεων του ΣτΕ.

Το απαράδεκτο στην διαχείριση των απορριμμάτων είναι  ότι, μ’  ευθύνη της Περιφέρειας και της στάσης αρκετών Δημάρχων, καθημερινά  το πρόβλημα επιδεινώνεται  σε πολλές πόλεις της Περιφέρειάς μας.

Απαιτείται από την πλευρά της Κυβέρνησης να παρθούν άμεσα πρωτοβουλίες , όπου σε συνέχεια της οριστικοποίησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και της αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) θα κατατεθεί πλήρης πρόταση εναλλακτικού μοντέλου διαχείρισης αντίθετη με αυτή των ΣΔΙΤ, όπως κατά καιρούς έχουμε αναλύσει.

Μέσα απ’ αυτή επιβάλλεται άμεσα σε συνεργασία με το ΦΟΔΣΑ και τους Δήμους
1. Η αντιμετώπιση της ενδιάμεσης φάσης έως την οριστικοποίηση του σχεδίου
2. Η δημιουργία ενός (1)  τουλάχιστον ΧΥΤΥ  σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Γραφείου Τύπου  «Πελοπόννησος Πρώτα»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog