Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Τρίπολης: Απόφαση σχετικά με το θάνατο της Δημοτικής Υπαλλήλου, Ηλιοπούλου Αγγελικής


     Στην Τρίπολη  σήμερα  την 20η Φεβρουαρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7219/20-2-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνου Αναστάσιου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα. 

Παρόντος του Δημάρχου κ. Παυλή Δημητρίου και κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 41 και ονομαστικά οι:  

1. Κακλαμάνος Αναστάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Κοσκινάς Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3. Φαχούρι Ιμπραχήμ (Γραμματέας Δ.Σ.)
4. Βόσνος Δημήτριος
5. Κάμαρης Ηλίας
6. Τυροβολάς Δημήτριος
7. Καραλής Θεόδωρος
8. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
9. Τσούκας Αναστάσιος
10. Παπαχρόνης Παναγιώτης
11. Τότσης Ηλίας
12. Παπαδημητρίου Σωτήριος
13. Δάλκου Αναστασία
14. Κώτσινας Ιωάννης
15. Βρέντας Σπυρίδων
16. Παρασκευόπουλος Νικόλαος
17. Παπούλιας Νικόλαος
18. Αληγεώργα Γαρυφαλλιά Κόνη
19. Δημόπουλος Σπύρος
20. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
21. Σταμάτης Χαράλαμπος 22. Σωτηρόπουλος Δημήτριος
23. Σταματόπουλος Δημήτριος
24. Μπένος Γεώργιος
25. Αδαμόπουλος Γεώργιος
26. Καλδής Αναστάσιος
27. Σμυρνιωτης Ιωάννης
28. Ζαμπαθά Χριστίνα
29. Ταλούμης Κωνσταντίνος
30. Αυδής Ανδρέας
31. Εικοσιδέκα Μαρία
32. Γκόφης Αθανάσιος
33. Μπισιούλης Ζαφείριος
34. Τζιούμης Κωνσταντίνος
35. Κούρος Ηλίας
36. Αλεξάκης Βασίλειος
37. Τσιαμούλος Νικόλαος
38. Νίκου Παρασκευάς
39. Γιαννούλη Αντωνία
40. Λάζαρης Ιωάννης
41. Νικολάου Δημήτριος


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος  ανέφερε ότι η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι σήμερα πληροφορηθήκαμε το δυσάρεστο γεγονός του θανάτου της Δημοτικής Υπαλλήλου Ηλιοπούλου Αγγελικής και κάλεσε το συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον.

       Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάνθηκε για το κατεπείγον του θέματος αυτού.

  Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το παρακάτω ψήφισμα:
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης  στο άκουσμα της άδικης απώλειας και του ξαφνικού θανάτου της αγαπητής Ηλιοπούλου Αγγελικής όπου υπήρξε επί σειρά ετών Υπάλληλος του Δήμου, πρότεινε το παρακάτω ψήφισμα:
1) Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της εκλιπούσας,
2) Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία,
3) Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα,
4) Να καταθέσει στεφάνι στη σορό της εκλιπούσας,
5) Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ΜΜΕ.


Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει το ανωτέρω ψήφισμα.
1) Να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους της εκλιπούσας,
2) Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία,
3) Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα,
4) Να καταθέσει στεφάνι στη σορό της εκλιπούσας,
5) Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ΜΜΕ.

Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ’ αριθμό 70/2015 απόφασή του.  
                         
                       Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
του Δημοτικού  Συμβουλίου Τρίπολης
    ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog