Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2015

Προκηρύσσονται 110 Θέσεις εργασίας Αορίστου Χρόνου στη ΔΕΗ Α.Ε.

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν δέκα (110) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)
Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης είναι οι παρακάτω:
ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Τ1/ΣΤ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (Τ1/ΣΤ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΑΧΑΪΑΣ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΑΧΑΪΑΣ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΑΧΑΪΑΣ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ6
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ4
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ6
ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικο-οικονομικοί (ΔΟ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α)ΦΛΩΡΙΝΑΣ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α)ΦΛΩΡΙΝΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΟΖΑΝΗΣ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α) ή Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές-Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ4
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών Μαθηματικοί (Τ2/Β) ή Πληροφορικής (Τ2/Ζ)ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2
ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών Μαθηματικοί (Τ2/Β) ή Πληροφορικής (Τ2/Ζ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ3
ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Τ1/Δ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Τ1/Δ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Τ1/Δ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μεταλλειολόγοι, Μεταλλουργοί Μηχανικοί (Τ1/Δ)ΚΟΖΑΝΗΣ4
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Τ1/Ζ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΑΝAT/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΑΡΚΑΔΙΑΣ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ2
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΟΖΑΝΗΣ2
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΚΟΖΑΝΗΣ3
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΜΥΚΟΝΟΥ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΠΑΡΟΥ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΣΑΜΟΥ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (Τ1/Α)ΣΥΡΟΥ1
ΠΕ Πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών Πληροφορικής (Τ2/Ζ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί (Τ1/Β)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ)ΑΡΚΑΔΙΑΣ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (Τ1/Γ)ΚΟΖΑΝΗΣ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)ΑΝAT/ΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί (Τ1/Ε)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α)ΚΟΖΑΝΗΣ1
ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής TE (Τ3/Ζ)ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ1
ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β)ΡΟΔΟΥ1
ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Β)ΣΑΜΟΥ1
ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α)ΜΥΚΟΝΟΥ1
ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕ (Τ3/Α)ΠΑΡΟΥ1
Πηγή:

7 σχόλια:

 1. Στο δευτερο μεγαλυτερο ενεργειακο κεντρο της χωρας μονο δυο θεσεις;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφού οδεύει προς τον τερματισμό του (σε ότι αφορά τις λιγνιτικές δραστηριότητες) πόσες περίμενες να βγάλει, καμιά 500αριά; Μου αρέσει που οι Μεγαλοπολίτες ακόμη πιστεύουν στα θαύματα ή χειρότερα ,δεν έχουν καταλάβει πως έχει η πραγματικότητα.
   Η μονάδα του φυσικού αερίου που η παραγωγική της δυνατότητα καλύπτει απόλυτα την παραγωγή που είχαν και οι 4 λιγνιτικές μονάδες, είναι πλέον εδώ, πλήρως λειτουργική και έτοιμη.
   Ακόμη να καταλάβετε στην Μεγαλόπολη πως η μονάδα φυσικού αερίου κατασκευάστηκε για έναν και μόνο σκοπό; Να αντικαταστήσει τις λιγνιτικές μονάδες μιας και πέρα από θέματα παλαιότητας, λιγνίτης γιοκ.
   Ποιός, σε παγκόσμια κλίμακα, είναι αυτός που προσλαμβάνει κόσμο με σκοπό να απασχοληθεί σε έναν τομέα που κλίνει; Πολύ σωστά ΚΑΝΕΝΑΣ.
   Έλα καιρός να το χωνέψετε ορισμένοι στην Μεγαλόπολη, όσοι ήταν να μπουν στην ΔΕΗ Μεγαλόπολης μπήκαν και όσοι από αυτούς τα επόμενα χρόνια δεν συνταξιοδοτηθούν να ετοιμάζονται για εσωτερική "μετανάστευση" στα λιγνιτικά κέντρα του νομού Κοζάνης όπου θα τους στείλει η επιχείρηση για κάλυψη θέσεων.
   Όλοι ξέραμε πως θα ερχόταν αυτή η εποχή μόνο που λίγοι είναι τελικά αυτοί που έχουν συνειδητοποιήσει πως η εποχή αυτή έφτασε.

   Διαγραφή
 2. Σωστός ο φίλος Ανώνυμος 5 Μαρτίου 2015 - 9:54 μ.μ.. Πές τα γιατι δεν ακούω κανέναν να τα λέει παρα μόνο εμένα . Προκυρηξη της ΔΕΗ περιμένουν ακόμα. Ανθρωποι με τεχνικά πτυχια οι οποίοι είναι περιζήτητοι ακόμα και σήμερα στην Ελλάδα της κρίσης κάθονται και ασχολούνται και χαραμίζονται με την "μαμα" ΔΕΗ. Δουλεύω στην Ννεα μονάδα φυσικού αεριου σετεχνική εταιρια. Ερχοντε μερικοί νέοι καθοντε 2-3 μήνες το πολύ και μετα τρέχοντας στη ΔΕΗ οχταμηνακι όπως λένε. Τι σου προσφαίρει? 700 ευρω αρνταν λένε....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το ερωτημα ηταν ρητορικον...η απαντηση αναμενομενη. Και βεβαια η Δεη στη Μεγαλοπολη ειναι μια υποθεση με συντομη ημερομηνια ληξης και δυστυχως υπαρχουν ακομα νεοι που τρεφουν φρουδες ελπιδες, κυριως δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης... Απο εκει και περα, θα πρεπει να τονισθει το εξης. Η ΔΕΗ ηταν και ειναι μια μεγαλη αγελαδα που δεν την αρμεγουν μονο οι εργαζομενοι της. Ισως αυτοι να την αρμεγουν και λιγοτερο... Υπαρχουν και οι κρατικοδιαιτοι εργολαβοι...και για παρακαμψουμε λιγο τους τοπικους, αναφερομαι σε ογκολιθους, σαν την Τερνα του Περιστερη, στην οποια δουλευεις φιλε. Δηλαδη, τι θα ηταν η Τερνα χωρις το Δημοσιο; οιωνει δημοσιοι υπαλληλοι ειναι και οσοι δουλευουν στην Τερνα, με διαφορετικους ορους σαφεστατα, για να μην παρεξηγηθω... Οποτε, ας σταματησει αυτη η καραμελα με τους δηθεν τεμπεληδες οκταμηνιτες...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα σε παρακαλούσα να μην ταυτίζεις όλα τα σχόλια που διαβάζεις λες και ανήκουν σε ένα μόνο πρόσωπο. Εγώ έγραψα το σχόλιο @ 5 Μαρτίου 2015 - 9:54 μ.μ. και δεν έθιξα κανέναν συγκεκριμένα, δεν μίλησα ούτε για εργαζόμενους στην ΔΕΗ, ούτε για οκταμηνίτες, ανέφερα ΜΟΝΟ την πραγματικότητα (όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον με βάση τα δεδομένα που γνωρίζω). Καλό είναι λοιπόν να ξεκαθαρίζεις σε ποιόν απευθύνεται η απάντησή σου. Τώρα που έμαθες πως παραπάνω έχουν γράψει δύο άτομα κι όχι ένα υποθέτω πως απευθύνεσαι στον σχολιαστή @6 Μαρτίου 2015 - 9:39 π.μ.
   Τις προσωπικές του εμπειρίες νομίζω πως μεταφέρει πάντως και δεν νομίζω πως μιλάει για όλους, εγώ βλέπω να γράφει "μερικοί".

   Διαγραφή
  2. Eiμαι ο 6 Μαρτίου 2015 - 9:39 π.μ. Καταρχήν δεν δουλευω στην ΤΕΡΝΑ αλλα σε υπεργολαβο της ΤΕΡΝΑ. Δεν εχει καμοια διαφορα. Εννοειτε οτι απ την ΔΕΗ ζουμε σε ενα μέρος και εμεις. Και βέβαια η ΔΕΗ προσφαιρε πολλα στη Μεγαλόπολη. Η ΔΕΗ μας μεγάλωσε, μας σπουδασε κτλ. Εγω άλλο λέω. Λεω οτι πρέπει να καταλάβουμε η γενια 20-40 οτι θέλουμε ή δεν θέλουμε πρέπει να πάψουμε να περιμένουμε την μόνιμη θέση στη ΔΕΗ. Όσο για τους 8μηνήτες είπα οτι μερικοί παρατάνε όποια δουλεια έχουνε εκεινο το χρονικό διαστημα για να πάνε στο πολυπόθητο για αυτους 8μηνο. Όπως υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που έχουν φτάσει στα 35 τους και δεν έχουν ουτε ενα ένσημο εκτος 8μηνου. Τελειώνει το 8μηνο μετα 4 μήνες αραχτοι μεχρι να ξαναβγεί το άλλο 8μηνοκαι ας εχουν βρει δουλεια στο κενό τους δεν πάνε. Επίσης υπάρχουν και κάποιοι που είναι σωτήριο για αυτους ενα 8μηνο. Επειδη εφτασαν στα 50-60 και εξω τίποτα απο δουλεια και αναγκάστηκανσ αυτη την ηλικία να πάνε το 8μηνο. Τελικά είναι πολλες κατηγορίες 8μηνητών. Στο προηγούμενο μήνυμα μου αναφερα μια απ αυτες την οποία βιώνω.

   Διαγραφή
 4. Οκ, φιλε, πιστευω οτι τωρα θετεις πολυ καλα το θεμα και συμφωνω απολυτα μαζι σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog