Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Χαμηλότοκα δάνεια σε νέους αγρότες με εγγύηση Κομισιόν


Τη δηµιουργία ενός αγροτικού ταµείου που θα λειτουργεί σαν μηχανισμός εγγυήσεων για έκδοση δανείων µε χαµηλό επιτόκιο και θα απευθύνεται κυρίως σε νέους αγρότες ανακοίνωσε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ο αρμόδιος Επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, Φιλ Χόγκαν.

Με στόχο την εξασφάλιση ενυπόθηκων δανείων για την υλοποίηση Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Μάλιστα, το σχέδιο αυτό της Κομισιόν θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πάνω σε τομείς που χρήζουν µεγαλύτερης επενδυτικής ενίσχυσης, όπως η δασοκοµία, ο εκσυγχρονισµός εγκαταστάσεων επεξεργασίας γαλακτοκοµικών, το µάρκετινγκ και το branding αγροτικών προϊόντων.

Ο μηχανισμός αυτός έχει ως στόχο, όπως ειπώθηκε στην παρουσίαση, να διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση αγροτών και αγροτικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε προγράμματα του 2ου Πυλώνα, προσφέροντας εγγυήσεις για χρηματοδοτικά μέσα που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ, όπως εν προκειμένης το ΤΑΕ το οποίο έως σήμερα παρουσιάζει μηδενική απορροφητικότητα κονδυλίων.

Γενικότερα τα επενδυτικά δάνεια θα αφορούν αγροτικές εκμεταλεύσεις, μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και πολλούς άλλους τομείς.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, κατά την διάρκεια εκδήλωσης παρουσίασης των κοινών εργασιών σε εκπροσώπους των κρατών μελών και των περιφερειών ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan, δήλωσε:
«Τα χρηματοοικονομικά μέσα μπορούν να μας βοηθήσουν να πάρουμε ακόμη μεγαλύτερη αξία από την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, τον δεύτερο πυλώνα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Με την απόκτηση πιο ελεύθερης ροή των πιστώσεων, μπορούν να μετατραπεί ένα ευρώ δημόσιου χρήματος σε δύο ευρώ, τρία ευρώ ή και περισσότερα ευρώ, από ενυπόθηκα δάνεια για να βοηθήσουμε τους αγρότες μας, ιδιαίτερα τους νέους αγρότες, και άλλους επιχειρηματίες της υπαίθρου, δημιουργώντας ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Η κοινή εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΤΕπ, που καθορίζεται λεπτομερώς σήμερα, αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός για την πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου».

Με την σειρά του ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Wilhelm Molterer είπε:
«Η ανάγκη για επενδύσεις στις αγροτικές οικονομίες της ΕΕ είναι τεράστια, ενώ η δημόσια στήριξη περιορίζεται από την σπάνη των δημόσιων οικονομικών πόρων. Αυτό που χρειαζόμαστε, επομένως, είναι ένας έξυπνος τρόπος που θα χρησιμοποιήσει τα δημόσια μετρητά για την προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών και θα ξεκλειδώσετε τις επενδύσεις. Χρηματοδοτικά μέσα που υποστηρίζονται από το ΕΓΤΑΑ αντιπροσωπεύουν ένα πραγματική παράδειγμα αυτής της αλλαγής. Η χρήση των μέσων αυτών είναι προς το συμφέρον των δικαιούχων του ΕΓΤΑΑ πέρα από τις απλές επιχορηγήσεις».

Το ιστορικό

Σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν να περιλαμβάνουν χρηματοδοτικά μέσα (όπως ταμεία εγγυήσεων, ανακυκλούμενα κεφάλαια και μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια) στα επτά χρόνια των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τους, όταν αποδεικνύεται εκ των προτέρων η χρησιμότητα ενός τέτοιου εγχειρήματος.

Ωστόσο, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης που παρουσιάζονται από τις εθνικές και περιφερειακές αρχές, μέχρι στιγμής, έχουν μόνο μέτριες προβλέψεις για τη χρήση των εν λόγω χρηματοοικονομικών μέσων, εν μέρει λόγω έλλειψης εξοικείωσης με αυτά.

Ένα Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης που δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά μέσα εξ αρχής μπορεί να τροποποιηθεί αργότερα μία φορά εάν το υπεύθυνο κράτος μέλος ή η περιφέρεια πειστεί για την ελκυστικότητα της χρήση αυτών των εργαλείων, προκειμένου  να αυξηθεί ο αντίκτυπος του προγράμματος.

Το πρόγραμμα εργασίας του Μνημονίου καλύπτει επίσης την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη γεωργία, τον τομέα τροφίμων και την δασοκομία, καθώς και συνήθεις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ για έργα στον τομέα της γεωργίας ή των αγροτικών περιοχών.


agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog