Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των ΟΤΑ Αρκαδίας

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ορίστηκαν τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Προσωπικού των ΟΤΑ Νομού Αρκαδίας, για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2016 ως εξής:

Α. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα μόνιμου προσωπικού αποτελείται από τους:

1. Βρεττού Βασιλική του Ναπολέοντα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Κοινωνιολόγων) με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στο Δήμο Τρίπολης, αναπληρούμενη από την Κατσαφούρου Χέριετ – Βίκυ του Ελευθερίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄ που υπηρετεί στον ίδιο Δήμο.

2. Αλεξοπούλου Νεκταρία του Ευαγγέλου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στο Δήμο Τρίπολης, αναπληρούμενη από την Λαμπράκη Βασιλική του Ηρακλή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στον ίδιο Δήμο.

3. Τσίρη Χριστίνα του Ηλία, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στο Δήμο Μεγαλόπολης, αναπληρούμενη από την Σιάμπου Αικατερίνη του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγων) με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στο Δήμο Τρίπολης.

4. Κοσκινά Σώζοντα του Παναγιώτη, υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων αναπληρούμενο από τον Τζιούβελη Νικήτα του Αθανασίου, υπάλληλο κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄ που υπηρετεί στο Δήμο Μεγαλόπολης.

5. Τσίτουρα Γεώργιο του Νικολάου, υπάλληλο του Δήμου Γορτυνίας κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Γ΄, αιρετό εκπρόσωπο των μονίμων υπαλλήλων αναπληρούμενο από τον Κουρελή Φώτιο του Δημητρίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Οικονομολόγων με βαθμό Δ΄ που υπηρετεί στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

Β. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου αποτελείται από τους:

1. Βρεττού Βασιλική του Ναπολέοντα, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Κοινωνιολόγων) με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στο Δήμο Τρίπολης, αναπληρούμενη από την Κατσαφούρου Χέριετ – Βίκυ του Ελευθερίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Γ΄ που υπηρετεί στον ίδιο Δήμο.

2. Αλεξοπούλου Νεκταρία του Ευαγγέλου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στο Δήμο Τρίπολης, αναπληρούμενη από την Λαμπράκη Βασιλική του Ηρακλή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στον ίδιο Δήμο.

3. Τσίρη Χριστίνα του Ηλία, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στο Δήμο Μεγαλόπολης, αναπληρούμενη από την Σιάμπου Αικατερίνη του Γεωργίου, υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού (Οικονομολόγων) με βαθμό Β΄ που υπηρετεί στο Δήμο Τρίπολης.

4. Τριάντου Ελένη του Θεοδώρου, υπάλληλο ειδικότητας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με βαθμό Δ΄ αιρετό εκπρόσωπο των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο Ν.Π.Δ.Δ. «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου» του Δήμου Τρίπολης.

* Πρόεδρο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζουμε το τακτικό μέλος Βρεττού Βασιλική του Ναπολέοντα με αναπληρωτή της το επίσης τακτικό μέλος Αλεξοπούλου Νεκταρία του Ευαγγέλου.

* Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε την Συμπρούκου Βασιλική του Γεωργίου υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με Γ΄ Βαθμό αναπληρούμενη από την Τσιακίρη Ανθή του Ευαγγέλου επίσης υπάλληλο του Δήμου Τρίπολης, κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού με βαθμό Δ΄.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί σε όλα τα ανωτέρω οριζόμενα μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά) και στο γραμματέα (τακτικό και αναπληρωματικό), και να δημοσιευτεί στο χώρο ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με φροντίδα της Προϊσταμένης του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Παροχής Πληροφοριών Ν.Αρκαδίας με αποδεικτικό, που θα τοποθετηθεί στο φάκελο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog