Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

Εκδήλωση για το "Παρράσιο Πάρκο" στη Μεγαλόπολη


ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO 

ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΡΑΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 17.00 η Διοικούσα Επιτροπή του Σωματείου «Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σε συνεργασία  με τη Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας  της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Δήμο Μεγαλόπολης και τοπικούς φορείς διοργάνωσε  , στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μεγαλόπολης, εκδήλωση , που σκοπό είχε την ενημέρωση της τοπικής κοινότητας σχετικά με  τις δραστηριότητες του Σωματείου, τη δημιουργία του πρώτου «Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς» στην Ελλάδα και με τις δυνατότητες  που θα προσφέρει  η δημιουργία του, τόσο στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Μεγαλόπολης, όσο και στη διεθνή προβολή του τόπου. Κατά την εκδήλωση ανακοινώθηκε ότι, την καινοτόμο πρόταση, θέτει υπό την αιγίδα της η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την  UNESCO, όπως αναφέρεται και στο χαιρετισμό που απέστειλε η Πρόεδρός της, κυρία Αικατερίνη Τζιτζικώστα .
Παράλληλα, αναφέρθηκαν  συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξη της περιοχής, σε τομείς όπως :
Μεταποίηση  και Εμπορική Προβολή Τοπικών Προϊόντων ,
Καινοτόμα Προγράμματα για Επιχειρήσεις όπως ο Θεματικός Τουρισμός (π.χ. ορεινές ποδηλασίες )
Εκπαιδευτικά Προγράμματα και
Προγράμματα για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.
Πρώτιστο και απαραίτητο είναι να δημιουργηθεί τοπική ομάδα του Σωματείου, προκειμένου να αξιοποιηθούν  οι ευκαιρίες που θα οδηγήσουν τόσο στην ευημερία όσο και στη διεθνή προβολή του τόπου .
Την εκδήλωση συντόνισε ο κ. Άγγελος Δενδρινός, Μουσειολόγος, Μέλος της Διεθνούς Αρκαδικής Εταιρείας και Πρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Εθελοντισμού .
Κύριοι ομιλητές ήσαν οι κ. κ :
Φώτης Ζώης – Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Σωματείου με θέμα :
«Παρράσιο Πάρκο: Από το όραμα στην υλοποίηση» με σύντομη αναφορά στο iστορικό της πρότασης δημιουργίας του Ιδρύματος και του Σωματείου και στα στάδια της υλοποίησής της.
Σπύρος Αποστολόπουλος-Νομικός Σύμβουλος του Σωματείου με θέμα:
«Το Σωματείο του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινότητας σαν βασική παράμετρος και προϋπόθεση  επιτυχίας του». (Ένταξη στο Σωματείο, συμμετοχή στο σχεδιασμό του  Master Plan, υλική και οικονομική στήριξη, εθελοντική προσφορά).
Δημήτρης Μπίστης – Σύμβουλος Επιχειρήσεων  με θέμα:
«Πως μπορούν τα μέλη του Σωματείου να  ενθαρρύνουν  να βοηθήσουν και να στηρίξουν  τοπικές παραδοσιακές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και ενέργειες με σύγχρονους τρόπους και με διεθνείς προοπτικές». Συνδυασμός μεθόδων και στρατηγικών  (όπως π.χ. οι περιπτώσεις των κ.κ. Τσουκαλά (Αναύρα Μαγνησίας) και Μπένου (Διάζωμα) και  αναφορά σε ενδεικτικά παραδείγματα από τον τομέα της μεταποίησης, της εμπορίας και της κτηνοτροφίας.
Γεώργιος Θεοδώρου – Καθηγητής Παλαιοντολογίας στο Πανεπιστήμο Αθηνών, με θέμα: «Η Παλαιοντολογία  ως μοχλός  διεθνούς προβολής  της Παρρασίας γης».
Κώστας Παναγούλιας  της Εταιρείας «Αρκαδικά Μονοπάτια» με θέμα:
«Αθλητικός και Θεματικός Τουρισμός» με παρουσίαση τομέων και δράσεων αναφορικά με τα είδη του εναλλακτικού  και θεματικού τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στη περιοχή του Παρράσιου Πάρκου .
Επίσης, η Λέκτωρ της έδρας Πολιτιστικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πατρών  κυρία  Νότα Πάντζου, διάβασε μήνυμα  των  πρωτεργατών  της πρότασης για την ίδρυση του Πάρκου, καθηγητών  κ.κ.  David Gilman Romano  και  Mary E. Vogiatzis.
Ακολούθησε  ανοικτή  συζήτηση στην οποία συμμετείχαν,  ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης κ. Παν. Μπούρας, εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Περιφερειακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , φορείς Ιδρυμάτων και Συλλόγων , Οργανώσεων, ΜΚΟ και πολίτες της τοπικής και της ευρύτερης περιοχής .
Με την εκδήλωση αυτή ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ενημερωτικών συναντήσεων της προσωρικής Διοικούσας Επιτροπής του νεοσύστατου Σωματείου, εν όψει της Γενικής Συνέλευσης  που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαρτίου 2014, που θα   αναδείξει το  πρώτο αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο που θα κατευθύνει  τις ενέργειες για τη θεσμοθέτηση της  δημιουργίας και της λειτουργίας του Ιδρύματος, τη Σύσταση Φορέα Διαχείρισης και την Αναζήτηση Χρηματοδοτικών Πόρων  για την υλοποίηση του έργου .


    ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑ

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΡΑΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO

Aξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Κύριε Δήμαρχε, εκλεκτοί καθηγητές και ομιλητές, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή να χαιρετίζω σήμερα, ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, την εκδήλωση με θέμα «Παρράσιο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Μοχλός Ανάπτυξης Αρκαδίας, Ηλείας και Μεσσηνίας», που διοργανώνει το ομώνυμο Σωματείο, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το Δήμο Μεγαλόπολης και τοπικούς φορείς και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO.
Στόχος της σημερινής εκδήλωσης, στο πλαίσιο της οποίας θα παρουσιαστούν προτάσεις προγραμμάτων σε τομείς όπως η εκπαίδευση, ο πολιτισμός, η ανάπτυξη και ο θεματικός τουρισμός, είναι να ενημερωθεί η τοπική κοινότητα για τις δράσεις του σωματείου ως προς τη δημιουργία του πρώτου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Ελλάδα, καθώς και για τις δυνατότητες που αυτό θα προσφέρει ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης, αλλά και διεθνούς προβολής της περιοχής.
Επιτρέψτε πρώτα από όλα να πω δυο λόγια για την έννοια του Πάρκου Εθνικής Κληρονομιάς και έπειτα να εξηγήσω σύντομα τις διασυνδέσεις του με τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της UNESCO.
 Πάρκο Εθνικής Κληρονομιάς θεωρείται ο τόπος εκείνος, όπου φυσικές, πολιτιστικές και ιστορικές πηγές συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα ενιαίο και ευδιάκριτο τοπίο, στο οποίο αποτυπώνεται η αλληλεπίδραση των ανθρώπων με τη φύση, τις εθνικές παραδόσεις και την πολιτιστική ταυτότητα.
Πρόκειται για μια σχετικά σύγχρονη ιδέα, που εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα παγκοσμίως, ενθαρρύνοντας τους κατοίκους και τις κοινότητες των περιοχών που φιλοξενούν Πάρκα να συμμετάσχουν στην προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των περιοχών, στη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα, των μύθων, ηθών, εθίμων και παραδόσεων τους, καθώς και στην ενίσχυση και προβολή της ιδιαίτερης και μοναδικής εθνικής τους ταυτότητας.
Με άλλα λόγια μιλώντας για ένα Πάρκο Εθνικής Κληρονομιάς μιλάμε για ένα «ζωντανό οργανισμό», ή ίδρυση του οποίου αποσκοπεί, από τη μια πλευρά στην προστασία μιας περιοχής φυσικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού πλούτου και από την άλλη, στην ενθάρρυνση των τοπικών κοινωνιών να ζουν και να εργάζονται μέσα στο προστατευόμενο τοπίο.
Στόχος ενός Πολιτιστικού Πάρκου είναι η ορθολογική διαχείριση των πόρων της περιοχής για δύο σκοπούς, α) τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους και β) την αξιοποίησή τους ως οχημάτων βιοπορισμού, προβολής, διάσωσης και διατήρησης της τοπικής παράδοσης. Ως εκ τούτου επιτυχία για ένα Πάρκο μπορεί να θεωρηθεί η ενίσχυση της περηφάνιας των κατοίκων για την περιοχή στην οποία ζουν και εργάζονται, η στήριξη πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών δράσεων, η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ο σχεδιασμός δράσεων αναψυχής για τις επόμενες γενιές.
Είναι καταφανές από τα παραπάνω πως οι βασικές πράμετροι και οι στόχοι ενός Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς συνδέονται στενά με τα προγράμματα και τις προτεραιότητες της UNESCO, καθώς ο διεθνής οργανισμός εργάζεται, από την ίδρυσή του, όχι μόνο για την προώθηση της Εκπαίδευσης, των Επιστημών και της Επικοινωνίας, αλλά και για τη διάσωση και προστασία της Υλικής, και Άυλης Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής ταυτότητας, και την ανάδειξη της ποικιλομορφίας και της ιδιαιτερότητας κάθε πολιτισμού.
Αναφορικά με την Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά, η σχετική Σύμβαση, που υιοθετήθηκε το 1972, θεμελιώθηκε με γνώμονα την πεποίθηση ότι ορισμένα δημιουργήματα είναι μοναδικής οικουμενικής αξίας και ως τέτοια, πρέπει να αποτελούν την κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας. Ο Κατάλογος Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO περιλαμβάνει σήμερα, 962 πολιτιστικούς και φυσικούς χώρους. Η Ελλάδα έχει εγγράψει 17 μνημεία, μεταξύ των οποίων ο περίφημος ναός του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες, που βρίσκεται στην περιοχή του προτεινόμενου Παρράσιου πάρκου και υπήρξε το πρώτο ελληνικό μνημείο που εντάχθηκε στον κατάλογο της UNESCO.
Ta πολιτιστικά μνημεία που εντάσσονται στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι μοναδικής οικουμενικής αξίας, αποτελούν, εθνικό θησαυρό για κάθε χώρα, κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, αλλά και η πνευματική παρακαταθήκη, που έθεσε τα θεμέλια του σύγχρονου πολιτισμού. Αυτά τα μνημεία, αλλά και οι απαράμιλλου κάλλους φυσικοί χώροι που τα φιλοξενούν, είναι ο κρίκος που μας συνδέει με το παρελθόν και ο οδηγός που καθορίζει την πορεία μας στο μέλλον.
Αναφορικά με την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η UNESCO έχοντας συνείδηση ότι το εύρος της Πολιτιστικής Κληρονομιάς δεν εξαντλείται στα μνημεία, ούτε στις συλλογές αντικειμένων, εργάζεται συστηματικά για τη διαφύλαξη και την προαγωγή των προφορικών παραδόσεων, της γλώσσας, του θεάτρου, του χορού, της παραδοσιακής μουσικής, των τελετουργιών, των εορταστικών εκδηλώσεων, αλλά και των γνώσεων και δεξιοτήτων που χαρακτηρίζουν κάθε λαό.
Η Παρράσια περιοχή, στην οποία θα ιδρυθεί το ομώνυμο Πάρκο Πολιτιστικής Κληρονομιάς, περιλαμβάνει τα ορεινά τοπία της δυτικής Αρκαδίας, τη βόρεια Μεσσηνία και νότια Ηλεία και αποτελεί μια περιοχή της Ελλάδας με ανεκτίμητη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, πλούσια ιστορία και μυθολογία που χρονολογείται πολλές χιλιάδες χρόνια πίσω. Σήμερα διασώζονται κατάλοιπα από σημαντικούς αρχαίους ναούς, ιερά και πόλεις. Παράλληλα στην περιοχή φιλοξενούνται πανέμορφα ορεινά χωριά, ενώ οι κάτοικοι συνεχίζουν τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων όσον αφορά τη γεωργία και την αναπαραγωγή ζώων.
Πέρα από την υλική πολιτιστική κληρονομιά, μια εξ ίσου σημαντική παράμετρος που θα αναδείξει το Πάρκο επικεντρώνεται στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της περιοχής. Στην Παρρασία γεννήθηκαν μύθοι και δημιουργήθηκαν αρχέτυπα. Μαρτυρίες και παραδόσεις αναφέρουν παγκόσμιες πρωτιές όπως, η πρώτη λίθινη καλύβα του Λυκάονα, η πρώτη σχεδιασμένη πόλη που είδε το φως του ήλιου: η Λυκόσουρα, οι πρώτοι Πανελλήνιοι αθλητικοί και ποιητικοί αγώνες: τα Λύκαια, η πρώτη επεξεργασία σίτου και κατασκευή άρτου. Θεοί, ημίθεοι, νύμφες, ήρωες γεννήθηκαν και έδρασαν στην γη αυτή, στην οποία έλαβε χώρα η Τιτανομαχία, συνδέοντας τη συμβολική παρουσία τους με τη μοναδική φύση και τα γεωφυσικά φαινόμενα της περιοχής. Γη του Διός και του Πανός. Πηγή εμπνεύσεως για όλες τις Τέχνες. Γη παραδόσεων και πλούσιου λαϊκού πολιτισμού. Φημισμένα πανηγύρια με ρίζες σε αρχαίες τελετές. Γαστρονομία βασισμένη στα τοπικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Όλα αυτά συνθέτουν τον πολύχρωμο καμβά του σήμερα, πάνω στον οποίο μπορεί ο άνθρωπος της πόλης να βρει τις ρίζες του και να γεμίσει με ευδαιμονία και γνώση.  Η προστασία αυτού του μοναδικού συνδυασμού φυσικών και πολιτισμικών πηγών αποτελεί την κεντρική ιδέα της δημιουργίας αυτού του πάρκου κληρονομιάς. Με τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, το Πάρκο, θα καταστήσει το συγκεκριμένο τοπίο πιο προσιτό στους επισκέπτες, στους μαθητές-σπουδαστές της περιοχής και σε όλον τον υπόλοιπο κόσμο. Επιπλέον, θα ενισχύσει την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη της περιοχής, θα προάγει τον τουρισμό και θα προωθήσει νέες δυνατότητες ψυχαγωγίας για τον κόσμο και για τους ίδιους τους κατοίκους.
Σε μια εποχή που πολλοί αρέσκονται να υπογραμμίζουν τα στοιχεία που υποτίθεται ότι διαφοροποιούν τους πολιτισμούς, η UNESCO έρχεται αντίθετη στη συγκρουσιακή αυτή λογική, προωθώντας τα στοιχεία εκείνα που ενώνουν τους λαούς και αξιοποιώντας την εκπαίδευση και τον πολιτισμό ως αναπτυξιακά εργαλεία, που μπορούν να καταπολεμήσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να αμβλύνουν τις ανισότητες, συμβάλλοντας συγχρόνως στη διάχυση διαπολιτισμικών αξιών προς όφελος της ευημερίας και της αρμονικής συνύπαρξης της παγκόσμιας κοινότητας.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Σωματείου που με τις καινοτόμες ιδέες τους υπογραμμίζουν την αγάπη τους για την πατρίδα και τον τόπο τους. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για τη διοργάνωση αυτή, και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για τις δράσεις σας στο μέλλον.
Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO θα στηρίξει την πρωτοβουλία του Σωματείου σας και θα συνεργαστεί στη διαδικασία για την υλοποίηση του σχεδίου δημιουργίας του πρώτου Πάρκου Εθνικής Κληρονομιάς στην πατρίδα μας.


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Καθηγητών David Gilman Romano και Mary E. Voyatzis


Διακεκριμένοι και εντιμότατοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι.
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να σας απευθύνουμε αυτόν τον χαιρετισμό για την σημερινή σας εκδήλωση και μάλιστα από τόσο μακριά!
Συγκεντρωθήκατε στη Μεγαλόπολη για έναν σημαντικό σκοπό, να ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις και να συμβάλλετε στη δημιουργία του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομίας της Πελοποννήσου. Μια τόσο συναρπαστική εκδήλωση που ευχόμαστε να είμασαν και εμείς μαζί σας!
Όπως ήδη οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε, εντός των τελευταίων ετών ιδρύσαμε το Παρράσιο Πολιτιστικό Ίδρυμα, ένα κοινωφελές μη κερδοσκοπικό ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προώθηση της αρχαιολογικής έρευνας σε αυτήν την περιοχή της Ελλάδας, καθώς και τη δημιουργία του Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομίας. Επιθυμία μας είναι να ενταχθείτε όλοι σας στην προσπάθεια για την επίτευξη της επίσημης ίδρυσης του Πάρκου μας ως Εθνικού Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς.  Εξ άλλου, για τον λόγο αυτόν εργαζόμαστε με τους αφοσιωμένους συναδέλφους και φοιτητές μας, αναφερόμενοι ιδιαίτερα στο κρίσιμο και σημαντικό έργο του Κώστα Κασσιού και του Mark Davison, δύο εξειδικευμένων επιστημόνων στον τομέα του σχεδιασμού πάρκων, που μας καθοδηγούν από την αρχή της πρωτοβουλίας μας.
Τα τελευταία τρία καλοκαίρια, 2011, 2012 και 2013, έχουμε ξεκινήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του  Παρράσιου Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομίας από την Ανασκαφική Ομάδα του Λυκαίου Όρους, υπό την εποπτεία  της 39ης Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων με Έλληνες και Αμερικανούς φοιτητές που ασχολούνται με τη δημιουργία αυτού του Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη.  Έχουν μελετήσει τα αρχαία τοπία, την παραδοσιακή αρχιτεκτονική, τα αρχαία μνημεία και έχουν ήδη λάβει μέρος στη δημιουργία και τη σήμανση μονοπατιών.  Μέχρι σήμερα εμείς, μαζί με όλους εσάς, έχουμε εγκαινίασει τρία μονοπάτια, το μονοπάτι του Πανός, το μονοπάτι του Δία και το μονοπάτι Βαστάς-Αγία Θεοδώρα.  Σκοπεύουμε δε να συνεχίσουμε το έργο μας το επόμενο καλοκαίρι.
Τη προσπάθεια και το έργο μας στηρίζει μια ομάδα από αφωσιομένους υποστηρικτές από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι μας έχουν οικονομικά στηρίζει τα τελευταία επτά χρόνια και πρέπει να σας τους αναφέρουμε.  Είναι ο Nicholas και η Αθηνά Karabots, η Annette Merle-Smith, ο James H. Ottaway ο νεώτερος και η Dorothy Dinsmoor.  Όλοι αυτοί οι χορηγοί επισκέφθηκαν την περιοχή του Πάρκου, για μια η περισσότερες φορές, και είναι ενθουσιασμένοι για το μέλλον και τις προοπτικές της πρωτοβουλίας μας..
Η ιδέα της ισχυρής συνεργασίας και η συμμετοχή των τοπικών, εθνικών και διεθνών οργανισμών είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό στοιχείο για την επιτυχία αυτού του έργου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα από τα πιο κρίσιμα πράγματα αφορά στη συνεργασία και συμμετοχή όλων εκείνων που προέρχονται από την Αρκαδία Μεσσηνία, μαζί με εκείνους από την Μεσσηνία και την Ηλεία στους κοινούς μας στόχους.  Έτσι θα αποκτήσουμε δύναμη και ορμή από την ενοποιημένη προσπάθεια σας καθώς θα βαδίζουμε όλοι μαζί προς τα εμπρός και θα δίνουμε την εικόνα ενός ισχυρού και εστιασμένου πολυ-περιφερειακού συνασπισμού στα μάτια της Ελλάδας και της Ευρώπης.  Ήδη έχουμε την υποστήριξη εκπροσώπων της τοπικής κοινότητας, των δημάρχων των μεγάλων δήμων και των Περιφερειαρχών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.  Με την πρόσθετη υποστήριξη των εκπροσώπων, τοπικών, περιφερειακών και διεθνών φορέων και οργανώσεων που είναι μαζί σας εδώ σήμερα η συμμαχία αυτή θα γίνει ακόμα ισχυρότερη.
Έχουμε όλοι μαζί την ευκαιρία της δημιουργίας του πρώτου Εθνικού Πάρκου Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος, ενός από τα πιο ενδιαφέροντα και μοναδικά τουριστικά αξιοθέατα στην Ευρώπη που θα είναι στην αιχμή του θεσμού αυτών των Πάρκων σε όλο τον κόσμο.  Μέσα από τις προσπάθειές σας, η Ελλάδα θα γίνει ένας παγκόσμιος ηγέτης σε αυτόν τον τομέα. Τα οφέλη θα είναι μεγάλης σημασίας σε όλους σας, τόσο άμεσα όσο και για τα επόμενα χρόνια.

Με κάθε καλή ευχή για μια επιτυχημένη συνάντηση.
David Gilman Romano και Mary E. Voyatzis
Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog