Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

5000 + 7833 ευρώ για έκτακτες επισκευές στις τέντες της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης

Συντήρηση και επισκευή τεντών Λαϊκής Αγοράς  Μεγαλόπολης
..... σήμερα την τετάρτη (4η) του μήνα Φεβρουαρίου , του έτους 2015 , ημέρα
της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση,
η Οικονομική Επιτροπή.....


Παρόντες                                                                  Απόντες
1.Διονύσιος Παπαδόπουλος– Πρόεδρος
2.Αθανάσιος Δάρρας                                                Χρήστος Δημόπουλος
3.Πολύβιος Κακκαβάς
4.Ιωάννης Φουσέκης
5.Σπυρίδων Τσιριγώτης
6.Ιωάννης Γεωργακόπουλος

..........

Συντήρηση και επισκευή τεντών Λαϊκής Αγοράς ....όπου έχει αρχικά γραφεί πίστωση
5.000,00 € με την μεταφορά ποσού 7.883,82€ από το αποθεματικό  κεφάλαιο
 Κ.Α 9111 για την άμεση εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επισκευής
των τεντών του στεγάστρου της λαϊκής αγοράς
Μεγαλόπολης
και την κάλυψη
των επειγουσών αναγκών που προέκυψαν εκτάκτως από τα έντονα
και ακραία καιρικά φαινόμενα (δυνατούς ανέμους, ισχυρούς παγετούς) ,
με σκοπό την προστασία των πωλητών αλλά και την καλύτερη παροχή υπηρεσιών
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, καθώς και την προστασία της ιδιοκτησίας
και της δημόσιας περιουσίας.

2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.


-------------------------------------------------------------------
Ο  Δήμαρχος  Μεγαλόπολης  αποφασίζει.....
την απευθείας ανάθεση στον Δημήτριο Σωτ. Αρβανίτη –Κατασκευή & Εμπορία Τεντών
Κολοκοτρώνη 55 22200 Μεγαλόπολη με Α.Φ.Μ 050656918 Δ.Ο.Υ. Τρίπολης
Μεγαλόπολης έναντι αμοιβής 12.883,82€ συμπεριλαμβανομένου του (Φ.Π.Α 23%)
την προμήθεια των παρακάτω ειδών:......


Δείτε  ολόκληρη την ανάρτηση στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog