Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που κατατίθεται στη Βουλή

Ολοκληρώθηκε στις 14.00 η διαβούλευση - εξπρές σχετικά με το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή εντός της ημέρας.

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έδωσε χθες σε διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Ωστόσο η διαβούλευση κράτησε ελάχιστα, λόγο της πρόθεσης του Μαξίμου να προωθηθούν όσο γίνεται πιο σύντομα οι ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου άμεσοι αποδέκτες του προγράμματος για την ανθρωπιστική κρίση είναι άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες ακραίας φτώχειας και παιδιά ηλικίας 0-17 ετών που απειλούνται ή έχουν εγκλωβιστεί σε καταστάσεις αποκλεισμού.

Το σχέδιο νόμου στοχεύει στην άμεση ανακούφιση των ατόμων που βιώνουν στην ακραία φτώχεια και επιδιώκει να καλύψει άμεσα βασικές ανάγκες της καθημερινότητας των νοικοκυριών, τη στέγη, τη διατροφή, την ενέργεια. Αποτελεί επομένως το πρώτο βήμα σε μια σειρά από μέτρα και ευρύτερες μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και καθολικού πλαισίου κοινωνικής προστασίας.

Στόχος των παρεμβάσεων είναι η διαμόρφωση μόνιμων δικτύων οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας με «εταίρους» φορείς (συμπράξεις) ώστε να διασφαλιστεί η προστιθέμενη αξία και συνέργεια όλων των παρεμβάσεων που υλοποιούνται είτε μέσω των φορέων του δημοσίου είτε μέσω εκκλησιαστικών και άλλων οργανώσεων, η μη επικάλυψη ωφελούμενων και η διασφάλιση της σίτισης, στέγασης και παροχής βασικών αγαθών σε όλους που έχουν ανάγκη.

Με τον ίδιο νομοσχέδιο προωθούνται σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν στην οργάνωση της κυβέρνησης και των κυβερνητικών οργάνων καθώς και ρυθμίσεις επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν σε θέματα μεταφοράς μαθητών, παροχές ασθενείας σε ανέργους, αλλά και υποαπασχολούμενους.

Ενδεικτικά συνιστάται Γενική Γραμματεία για τη Καταπολέμηση της Διαφθοράς, ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στον Υπουργό Επικρατείας. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Επίσης, προβλέπεται η σύσταση Γενικής Γραμματείας για την υποβοήθηση του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ρυθμίζονται ζητήματα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και των υπαγόμενων σε αυτή Επιτροπών, περιορίζεται ο προβλεπόμενος αριθμός μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων, ειδικών συμβούλων και συνεργατών που υπηρετούν στα γραφεία των μελών της κυβέρνησης, των υφυπουργών και των γενικών γραμματέων, εξορθολογίζεται η διοικητική δομή και λειτουργία της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής, κ.α...

Τέλος, με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται επείγοντα ζητήματα αρμοδιότητας των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολικά συγκροτήματα, καθώς επίσης και των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πηγή:
eklogika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog