Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Δήμος Τρίπολης: Προσλήψεις 30 ατόμων για τις παιδικές κατασκηνώσειςΤο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ψήφισε ομόφωνα και ενέκρινε την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα τριάντα (30) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως 2 μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 « Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», για την αντιμετώπιση των αναγκών που θα προκύψουν από τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης, οι οποίες θα λειτουργήσουν στο Παράλιο Άστρος κατά το διάστημα από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο 2015 και οι οποίες θα φιλοξενήσουν περίπου επτακόσια (700) παιδιά.

Συγκεκριμένα:
· Ενός (1) αρχηγού. Θα επιλεγεί κατά προτεραιότητα απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σχολής Φυσικής Αγωγής ή Παιδαγωγικής Σχολής.

· Πέντε (5) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, ελλείψει δε αυτών φοιτητών Φυσικής Αγωγής,
Για τη μία (1) από τις παραπάνω θέσεις θα προτιμηθούν πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που έχουν πιστοποίηση ναυαγοσώστη, ελλείψει δε αυτών φοιτητές φυσικής αγωγής που έχουν αντίστοιχη πιστοποίηση

· Δώδεκα (12) ατόμων για Ομαδάρχες. Θα προτιμηθούν πτυχιούχοι παιδαγωγικών, φιλοσοφικών, θεολογικών, ιστορικών και θετικών επιστημών, ελλείψει δε αυτών φοιτητές των ανωτέρω σχολών,
· Ενός (1) ιατρού, ελλείψει δε αυτού μίας (1) νοσηλεύτριας,
· Ενός (1) μάγειρα,
· Έξι (6) τραπεζοκόμων,
· Ενός (1) φύλακα,
· Δύο (2) καθαριστριών και
· Ενός (1) εργάτη γενικών καθηκόντων, κατά προτίμηση με άδεια ικανότητας οδηγού τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας.

Η πληρωμή του πιο πάνω προσωπικού έχει προβλεφθεί και θα βαρύνει τις με Κ.Α. 15.6041.0001 και 15.6054.0001 πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου Τρίπολης οικονομικού έτους 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog