Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Δύο νέες θέσεις εργασίας στη Γορτυνία - Ξεκίνησαν οι αιτήσεις!


Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Γορτυνίας προχωρά στην πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) ατόµων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Η μία θέση είναι ΔΕ Νοσηλευτικής και η άλλη ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, στις Ιαµατικές Πηγές Λουτρών Ηραίας. Και οι δύο θέσεις είναι 8μηνες.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Γορτυνίας, Τ.Κ 220 08, Τρόπαια Γορτυνίας Ν. Αρκαδίας, υπόψη κας Μαρίας Σταθά (τηλ. επικοινωνίας: 27970 22700).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας, στα παραρτήµατα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος Γορτυνίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες.

Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη αναρτήθηκε στη Διαύγεια, την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015.

Δείτε όλη την προκήρυξη, ΕΔΩ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιο σας και πατήστε "Δημοσίευση σχολίου" παρακάτω. Αν θέλετε να γυρίσετε πίσω στο blog ακολουθήστε τον σύνδεσμο.
<<Επιστροφή στο blog